Dnešní výročí

úterý 6. říjen 2009 10:00

► Před sedmsetdvaceti lety se narodil poslední Přemyslovec.
► Před šestystyšedesáti lety zemřela navarrská královna z dynastie Kapetovců Johana II. Navarrská.
► Před pětistypadesáti lety se narodil německý kosmograf v portugalských službách Martin Behaim.
► Před pětadevadesáti lety se narodil norský cestovatel, výzkumník, etnograf a antropolog Thor Heyerdahl.
► Před pětašedesáti lety překročili vojáci 1. československého armádního sboru v Dukelském průsmyku čs. hranici a vstoupili na území Československa.
► Před dvaceti lety zemřel český technik a konstruktér František Faltus.
► Před deseti lety zemřel významný představitel české dechové školy český flétnista a hudební pedagog František Čech.

« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Václav III.
Narodil se 6. října 1289 n Praze. Byl druhorozeným synem 152-Wenzel3.jpgčeského a polského krále Václava II. a Guty Habsburské, dcery římského krále Rudolfa I. Habsburského. Pocházel z dvojčat (sestra Anna zemřela v útlém věku). Přeživšími sourozenci byli (druhá) Anna Přemyslovna, Eliška Přemyslovna, Markéta Přemyslovna a nevlastní sestra Anežka. 12. února 1298 byl Václav ve Vídni zasnouben s jedinou dcerou uherského krále Alžbětou. Ještě za života svého otce byl 27. srpna 1301 ve svých dvanácti letech korunován uherským králem a v hierarchii uherských králů získal jméno Ladislav V. Faktický vliv měl pouze na Slovensku a na západě dnešního Maďarska.
Vzestup přemyslovské moci se však nelíbil papeži a Habsburkům. Už v září 1301 se v Budíně objevil papežský legát Mikuláš Boccasini, pozdější papež Benedikt XI., tlumočící názor, že jen papežská kurie má právo rozhodnout o uherském králi. Později papež Bonifác VIII. osočil jeho otce Václava II., že se neprávem zve polským králem a zároveň ho vyzval, aby do půl roku předložil doklady synových nároků na svatoštěpánskou korunu. Uherští magnáti se přidali na jeho stranu, a proto musel v roce 1304 Uhry opustit a uherskou svatoštěpánskou korunu předat bavorskému vévodovi Otovi.
Po smrti otce v roce 1305, kdy mu bylo necelých šestnácti let, zdědil českou a polskou korunu. Proti králi se dvěma korunami ovšem stáli Albrecht I. Habsburský v říši a v Polsku Vladislav I. Lokýtek. V říjnu roku 1305 se oženil s Violou Těšínskou a připravoval se na dobytí polské koruny. 4. srpna 1306 byl v Olomouci rukou neznámého vraha zavražděn, při vojenském tažení do Polska proti Vadislavu I. Lokýtkovi. Kdo vraha najal, se bohužel nepodařilo zjistit, protože králova stráž vraha ubila téměř na místě činu. Byl zavražděn v necelých sedmnácti letech a dožil se tak nejnižšího věku ze všech českých panovníků. Neměl žádné mužské potomky, a proto jím vymřel Přemyslovský rod po meči. Tím byla ukončena vláda Přemyslovců na českém trůně, která trvala 454 let.
Václav byl nejprve pohřben v kryptě katedrály svatého Václava v Olomouci (1306-1326), odkud jej o dvacet let později nechala sestra Eliška převézt do zbraslavského kláštera a uložit vedle ostatků otce Václava II. Přemyslovské pozůstatky se bohužel v průběhu husitských válek ztratily.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Johana II. Navarrská
152-Jana.jpgNarodila se 28. ledna 1311 jako dcera Ludvíka X. a Markéty Burgundské. Dětství trávila na dvoře svého strýce Oda Burgundského. Po babičce Janě Navarrské měla dědický nárok na hrabství Champagne a Navarru, kde nebylo na rozdíl od Francie dědictví podmíněné mužským pohlavím. V červenci roku 1316 uzavřel regent Filip smlouvu s burgundským vévodou, v níž uznal dědický nárok Johany a případné další dcery Ludvíka X. na uvedená panství. Filip měl být regentem obou až do jejich sňatku. V listopadu se však narodil chlapec. Novorozeně bylo prohlášeno králem, ale vzápětí zemřelo. Odo Burgundský nadále pokračoval v obhajobě Johanina dědictví.
Johanino slíbené dědictví bylo až do roku 1328 ve správě synů Filipa IV., což by svědčilo pro sňatek roku 1328. Na jaře tohoto roku byla také Navarra oficiálně předána Filipu z Évreux jakožto choti princezny Johany. Roku 1329 se mladý pár přestěhoval do Pamplony a 5. března 1329 došlo ke korunovaci. Champagne byla získána až roku 1336 za značnou úplatu francouzskému králi.
Filip Navarrský zemřel roku 1343 při účasti na reconquistě. Šipka jej zasáhla do krku. Johana jej přežila o celých šest let. Zemřela 6. října 1349 a je pohřbena v Saint-Denis. Na navarrský trůn usedl jejich syn Karel.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Martin Behaim
Narodil se 6. října 1459 v Českém Krumlově (podle jiných 152-behaim450.jpgpramenů v Norimberku). Byl synem bohatého obchodníka a měl přístup k dobrému vzdělání. V letech 1471-75 ho učil slavný matematik Regiomontanus. Poté odešel na zkušenou. Nejprve do Nizozemí a pak do Portugalska.
V Portugalsku se stal navigátorem druhé výpravy Dioga Cão do západní Afriky. Po návratu získal přístup i k tajným kartografickým materiálům portugalského královského archivu.
V roce 1492 se vrátil do Norimberku,. kde na zakázku městské rady vytvořil glóbus o průměru 541 mm, který shrnoval soudobé kartografické znalosti. Výtvarnou stránku (kresby) na glóbu vytvořil Georg Glockendon. Svůj výtvor nazval "Erdapfel" tedy zemské jablko.
Glóby se sice vyráběly již ve starověku, ale Behaimův je nejstarším dodnes zachovaným a měl obrovský vliv na tehdejší pohled na svět. Originál globu je uložen v Norimberku a jeho dobové kopie v Paříži a Washingtonu,
Zemřel 29. července 1507 v naprosté chudobě v nemocničním útulku hospitálu sv. Bartoloměje v Lisabonu. Je pochován v dominikánském kostele v Lisabonu,
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Thor Heyerdahl
152-Thor.jpgNarodil se 6. října 1914 v jihonorském Larviku. Jeho otec byl bankéřem, který často cestoval. Matka, vedla místní muzeum a v době jeho nemocí mu místo dětských knížek půjčovala knihy o antropologii. Později se z jeho pokoje stalo zoologické “muzeum”. Vystudoval zoologii a zeměpis na univerzitě v Oslo. Když po druhé světové válce pobýval se svojí ženou nějaký čas na ostrově Fatu Hiva v souostroví Markézy, kde studovali kulturu polynéských praobyvatelů, začal se zajímat o to, jak byly tyto ostrovy obydleny. Všiml si, že větry a proud přicházejí od východu, takže lidé se tam mohli dostat z Jižní Ameriky. To vedlo v roce 1947 expedici Kon-Tiki, kterou chtěl potvrdit svoji teorii. Nechal postavit balzový vor podle tradice jihoamerických Indiánů a společně s 5 dalšími kolegy absolvoval cestu na otevřeném oceánu mezi bouřemi, velrybami a žraloky. Konečně, po 101 dnech a 6880 km, přistáli na polynéském ostrově Raroia. Dokázali tak, že Polynésie mohla být osídlena lidmi z Jižní Ameriky. Kniha o této cestě vyšla v 67 jazycích a černobílý dokumentární film získal v roce 1951 Oskara. Zřejmě i tyto úspěchy ho přiměly k dalším výpravám: nejprve Galapágy (1952), v letech 1955-1956 to byly Velikonoční ostrovy, následovala expedice Ra (1969-70) a po ní další. Jeho posledním dobrodružstvím byly pyramidy v severním Peru na konci 80. let minulého století.
Byl činný nejen jako vědec, ale i jako publicista. Vedle prací ryze vědeckých sepsal dvě beletristické knihy „Ve znamení Kon-Tiki“, pojednávající o zmíněné plavbě na voru z Jižní Ameriky do Polynésie, a „Akuaku“, o cenných archeologických vykopávkách a tajemných dobrodružstvích na Velikonočním ostrově. Za neúnavnou vědeckou činnost se Heyerdahlovi dostalo vysokého vyznamenání - v roce 1962 mu byl udělen zlatý řád Vegy.
Zemřel ve věku 87 let 18. dubna 2002 na rakovinu ve svém domě v italské Colla Muchari.

Několik videí:


« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
František Faltus
152-faltus.jpgProf. Ing. Dr. František Faltus, DrSc. se narodil 5. ledna 1901 ve Vídni. Byl znalecem v oboru ocelových konstrukcí. První období jeho kariéry je spojeno se Škodovými závody v Plzni, kde proslul projekty mostních konstrukcí, které přinášely do té doby novinku – technologii svařování. Podle jeho návrhu vznikl v roce 1931 celosvařovaný ocelový most v areálu Škodovky a v roce 1933 silniční most přes Radbuzu v Plzni (dnešní Tyršův most), které patřily k prvním svařovaným mostům na světě. Později působil jako profesor na ČVUT v Praze, kde působil jako vedoucí Katedry ocelových konstrukcí a zavedl strukturovanou výuku. Založil také Ústav ocelových konstrukcí. Zemřel 6. října 1989 v Praze,
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
František Čech
Narodil se 8. března 1923 v Pacově. V letech 1938-44 studoval aa pražské konzervatoři a v letech 1948-52 na Akademii múzických umění flétnu u Josefa Boka. Již od roku 1943 byl ale členem České filharmonie, do roku 1953 jako pikolista, později jako první flétnista.
Výrazně se uplatňoval jako sólista: ještě během studií na AMU se stal vítězem mezinárodní interpretační soutěže v Budapešti (1949) a v roce 1953 absolutním vítězem mezinárodní Rejchovy dechové soutěže Pražského jara. Jeho rozsáhlý repertoár obsahoval předklasickou a klasickou hudbu (Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín Rejcha) i díla 19. a 20. století (Leoš Janáček, Claude Debussy, Darius Milhaud, Albert Roussel, Jacques Ibert). Jeho hru charakterizovala kultivovanost, precizní intonace, vynikající technika a bohatý výrazový rejstřík.
Vystupoval také jako komorní hráč. Byl členem Dechového kvinteta českých filharmoniků (1946-48) a Komorního sdružení profesorů konzervatoře. Spolupracoval s Munclingerovým souborem Ars rediviva, s nímž realizoval řadu pozoruhodných nahrávek pro české i zahraniční nahrávací společnosti.
V rámci edice Supraphonu Musica Antiqua Bohemica byla v roce 1961 oceněna zvláštní cenou Akademie Charlese Crose nahrávka Rejchova Kvartetu G dur pro čtyři flétny, na které František Čech spolupracoval se svými žáky V. Žilkou, J. Josífkem a s M. Klementem.
Patřil k nejúspěšnějším českým hudebním pedagogům. Od roku 1950 učil na konzervatoři v Praze a později na Hudební fakultě AMU. Jeho žáky byli například Jiří Válek, Josef Josífko, Václav Žilka, František Malotín, Zdeněk Bruderhans a Jan Hecl.
Zamřel 6. října 1999 v Praze.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Pokud máte zájem o podrobnější informace, potom navštivte webové stránky, ze kterých jsem čerpal:
Václav III.
[1] Wikipedia 
Johana II. Navarrská
[1] Wikipedia 
Martin Behaim
[1] Wikipedia 
[2] Seaplanet 
Thor Heyerdahl
[1] Wikipedia 
[2] quido.cz 
[3] Severské listy 
[4] Norway webpark 
[5] kon-tik.no 
František Faltus
[1] Wikipedia 
[2] ČVUT 
František Čech
[1] Wikipedia 
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Zbytek stránky je určen především pro náhodné čtenáře
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Nezapomeňte také navštívit tyto stránky
-Nase-hospoda.jpg
147h-TOP-09-001.jpg 100v-tvpds.jpg 100v-csdd-proti-vam.jpg
stačí kliknout na každý z obrázků
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom také uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. U diskusních příspěvků bez mailové adresy předpokládám, že není požadováno moje vyjádření. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní blogu.
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00