Dnešní výročí

středa 7. říjen 2009 10:00

► Před stošedesáti lety zemřel americký spisovatel, kritik a esejista Edgar Allan Poe.
► Před stopětačtřiceti lety se narodil český středoškolský pedagog, folklorista, sběratel lidových vyprávění a pohádek, etnolog, dialektolog, literární publicista a spisovatel Josef Štefan Kubín.
► Před šedesáti lety byla vyhlášena Německá demokratická republika.

« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Edgar Allan Poe
152-Poe.jpgNarodil se 19. ledna 1809 v Bostonu ve státě Massachusetts. Byl jedním ze tří dětí páru kočovných herců Elizabeth a Davida Poeových. Jeho otec trpěl alkoholickými sklony a opustil matku ještě před Edgarovým narozením. Matka zemřela v roce 1811 ve věku 24 let na tuberkulózu a zanechala tak po sobě tři sirotky: malého Edgara, jeho mentálně postiženou sestru Rosalii a bratra Williama, který stejně jako otec trpěl alkoholickými sklony a předčasně zemřel.
Jako tříletý sirotek byl Edgar svěřen do útulku v Richmondu, kde se jej po relativně krátké době ujala rodina Allanů, velkoobchodníků s tabákem. Odtud plyne Poeovo prostřední jméno Allan. Rodina po nějaký čas bydlela v Liverpoolu a tajemná Anglie se tak stala mladému Edgarovi zdrojem inspirace po celý život. Dodala jeho pozdějším dílům onu fantaskní, tak typicky poeovskou hrůzostrašnost.
Studoval literaturu na University of Virginia, kde však začal mít potíže s alkoholem a s hráčskými dluhy, pro které se později rozešel se svým nevlastním bratrem, když je za něj odmítal platit. Ve finanční krizi se zapsal na vojenskou akademii ve West Pointu. Zde se však ukázal jako nedisciplinovaný voják a brzy byl propuštěn. Po propuštění došlo ke rozporům a následně i k rozchodu s Edgarovým otcem.
V roce 1834 měl první literární úspěch, když za svůj příběh Rukopis nalezený v láhvi získal hlavní cenu na soutěží organizované baltimorským týdeníkem Saturday Visitor. Vstoupil do richmondského Southern Literary Messenger a v roce 1835 se stal jeho hlavním šéfredaktorem.
V roce 1836 se oženil se svou třináctiletou sestřenicí Virginií Clemm (zesnulou o jedenáct let později v roce 1847). Alkohol a drogy mu způsobovaly intenzivní stavy deprese a později i ztrátu zaměstnání. V roce 1845 uveřejnil Havrana, který doslova ohromil tehdejší veřejnost. Tehdy zažil krátké období slávy a mondénních úspěchů. Jeho alkoholové a drogové dluhy ho však brzy stačily uvrhnout zpět do zoufalé bídy.
Jeho smrt byla hodna děl, kterým se věnoval: 3. října 1849 byl nalezen opilý (a zřejmě i pod vlivem omamných látek) na baltimorském chodníku v blízkosti Light Street. Byl urychleně hospitalizován, ale z kómatu, do kterého následně upadl, se po celé čtyři dny neprobral. Zemřel na překrvení mozku v ranních hodinách 7. října 1849 v Baltimoru,
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Josef Štefan Kubín
Narodil se 7. října 1864 v rodině jičínského kováře. Jeho otec 152-kubin.jpgsadařil, obchodoval s ovocem a byl zároveň jakýmsi všeumělem. Maminka pocházela z Bělohradu. Své druhé křestní jméno Štefan používal až od roku 1918 na počest Slováků v novém státě. Po absolvování jičínského gymnázia začal studovat v Praze medicínu, ale přešel na filozofickou fakultu, kterou dokončil v roce 1890 a začal vyučovat jako středoškolský profesor. Prošel nejrůznější místa. Přes Prahu, Kutnou Horu, Mladou Boleslav, České Budějovice, Jičín se vrátil zpět do Prahy. Putoval nejen profesně, ale rád i cestoval. Kromě Afriky, kterou navštívil v roce 1883, zavítal do mnoha evropských, převážně jižních zemí.
Literárně činný byl už za svých studentských let a jeho překlad francouzského eposu Píseň o Rolandovi vyšel ve Vrchlického Sborníku poezie světové. S vlastní spisovatelskou činností však začal až po své šedesátce, když v roce 1925 odešel do penze. Za připomenutí jistě stojí i fakt, že jeho podpis je připojen i pod známým Manifestem českých spisovatelů z roku 1917. Jeho odborná i literární práce byla oceněna francouzským ministerstvem školství za jazykové publikace o francouzštině, slovníky, učebnice, konverzační příručky a výbory spisovatelů. V roce 1934 se stal za vědecké zásluhy členem Královské české společnosti nauk, v roce 1946 členem České akademie věd a umění, v roce 1958 čestným členem Národopisné společnosti a v roce 1962 prvním čestným členem mezinárodní společnosti International Society for Folk Narrative Research.
Po léta naslouchal lidovým baječům a zapisoval věrně jejich poudačky, po léta je zpovídal. Ve vysokém věku 77 let debutoval knihou povídek. Nenapodoboval však staré vypravěče, neobměňoval to, co kdysi zapsal; netvořil ohlasy, neuhlazoval drsné humorky do literárně spořádané humoresky. Zpovídal sám sebe. Pan profesor, na slovo vzatý odborník - folklorista, se stal sám baječem, proměnil se v jednoho z těch, které jako folklorista objevil.
Zemřel v Praze 25. listopadu 1965 pohádkovém věku sto jedna let.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Německá demokratická republika
Po porážce Německa bylo obsazené území rozděleno spojenci do 152-ndr-znak.pngčtyř okupačních zón. V červnu převzaly čtyři vítězné mocnosti svrchovanou moc v Německu a činnost zahájila Spojenecká kontrolní komise. V tomtéž měsíci byla jako mocenský orgán vytvořena v sovětské okupační zóně Sovětská vojenská správa v Německuv sovětské okupační zóně. Na přelomu června a července vznikly v sovětské okupační zóně Komunistická strana, Sociálně demokratická strana, Křesťansko-demokratická unie a Liberálně demokratická strana.
Vlivem rivality SSSR a USA se okupační správy nemohly dohodnout na výměně říšské marky za marku novou. V září 1949 byla vyhlášena Spolková republika Německo, načež v 7. října téhož roku byla, jako reakce na tento čin, vyhlášena se svolením sovětského vedení Německá demokratická republika. V nově vzniklém státě měla vedoucí úlohu Jednotná socialistická strana Německa v čele s Waltrem Ulbrichtem. Jediným prezidentem NDR byl Wilhelm Pieck, po jehoř smrti v roce 1960 byl úřad zrušen.
3. října 1990 došlo ke sjednocení se Spolkovou republikou, a Východní Berlín byl sjednocen se Západním Berlínem do jednotné spolkové země.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Pokud máte zájem o podrobnější informace, potom navštivte webové stránky, ze kterých jsem čerpal:
Edgar Allan Poe
[1] Wikipedia 
[2] Literární doupě 
Josef Štefan Jubín
[1] Wikipedia 
[2] Kladsko 
[3] Slovník české literatury po roce 1945 
Německá demokratická republika
[1] Wikipedia 
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Zbytek stránky je určen především pro náhodné čtenáře
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Nezapomeňte také navštívit tyto stránky
-Nase-hospoda.jpg
147h-TOP-09-001.jpg 100v-tvpds.jpg 100v-csdd-proti-vam.jpg
stačí kliknout na každý z obrázků
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom také uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. U diskusních příspěvků bez mailové adresy předpokládám, že není požadováno moje vyjádření. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní blogu.
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00