Jak získáme klid (3)

neděle 13. prosinec 2009 11:11

Text byl převzat z časopisu ŠŤASTNÝ DOMOV, ilustrovaného čtrnáctideníku českých žen a dívek, věnovaného životu rodinnému a domácnosti, ročník VI. z roku 1909, jehož vydavatelem bylo nakladatelství ŠOLC A ŠIMÁČEK, společnost s r. o. PRAHA. Jde o ukázku z knihy Karla Lamberka „SOULAD DUŠÍ.“
Upozornění pro hledače pravopisných chyb: text je z roku 1909, a proto je psán podle pravopisných pravidel tehdy platných.

Téměř vždy jsou příčinou duševního neklidu špatné duševní poměry prostorové. Poněvadž člověk je v největším počtu případů pánem těchto poměrů prostorových a může je dle své potřeby změniti, vyplývá z povahy tohoto původu všeho neklidu, že jej můžeme potírati a často úplně přemoci. Není naprosto nutné, aby moderní poměry, situace a snahy, které vyvolaly neklid naší doby, měly vždy tento vliv. Na některé lidi měla dnešní pohyblivost vnějšího života, konkurence, rozšíření duševního obzoru, celá moderní mnohotvárnost myšlení docela jiný vliv: stali se tím vším jemnocitnými, probudilými, duševně čilými a rychle chápajícími. Překonali hrozící přetížení tím, že rozšířili svůj duševní prostor, že propracovali svůj myšlenkový postup a zvýšili výrobu energie. To vše není snadné, ale je možno dosíci toho. A není jiného prostředku. Vnější sociální vývoj nemůžeme zadržeti, ale je úkolem naším, abychom se stali duchem svým pány poměrů.
Za těchto okolností mohou zajímati některé návody, kterak lze přeměniti okamžité stavy neklidu ve stavy klidu. Z předcházejícího je jasno, že taková přeměna může nastati jedině změnou duševního prostoru, který máme pro dojmy a myšlenky. Zjednati klid znamená zjednati dobrý duševní prostor. Cítí-li se někdo nespokojen četnými hnutími, proudícími jeho nejbližším okolím, stačí, aby se obrátil prostě k oněm věcem svého okolí, které se nacházejí v klidu. Je zde vždy dosti věcí, jichž se lze držeti, u nichž smysly a duch naleznou mír: domy stojí klidně, země leží klidně pod naší nohou všady, kam až můžeme dohleděti, a stromy stojí tiše. A ještě tolik jiného rovněž. Proč nezbývá oněm lidem, kteří praví, že hluk a neklid je „uráží“, už žádná pozornost pro ohromnou část světa, která jest úplně klidna? Kde nalezneme za dnešních dnů někoho, kdo se těší z toho, že jeho nábytek v pokoji netančí a že mříže jeho zahrady neskáčí? To znamená choditi slepě kolem všeho a nechávati ležeti ladem silné hodnoty.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Zbytek stránky je určen především pro náhodné čtenáře
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Nezapomeňte také navštívit tyto stránky
-Nase-hospoda.jpg
147h-TOP-09-001.jpg 100v-tvpds.jpg 100v-csdd-proti-vam.jpg
stačí kliknout na každý z obrázků
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom také uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. U diskusních příspěvků bez mailové adresy předpokládám, že není požadováno moje vyjádření. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní blogu.
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00