Dnešní kulatá a půlkulatá výročí

středa 30. prosinec 2009 10:00

►1859 – narodil se skladatel J. B. Foerster. (150)
►1874 – narodil se slovenský spisovatel Janko Jesenský. (135)
►1899 – narodil se s americký letecký konstruktér Edgar Schmued. (110)
►1929 – narodila se spisovatelka Nataša Tanská. (80)
►1944 – zemřel francouzský spisovatel Romain Rolland. (65)
►1969 – zemřel výtvarník Jiří Trnka. (40)
►1989 – zemřel historik Viktor Palivec. (20)

« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
J. B. Foerster
významný český hudební skladatel, celým jménem Josef Bohuslav 12-30-foerster-.jpgFoerster, se narodil 30. prosince 1859 v pražské kantorské rodoně s dlouhou hudební tradicí. V letech 1871-75 studoval na gymnáziu ve Spálené ulici a od roku 1875 pokračoval studiem na vyšší reálce, kde získal široký všeobecný rozhled a hlubší vztah i k literatuře a malířství. Po maturitě r. 1878 studoval na přání otce chemii na německé technické škole, ale již následující rok se definitivně rozhodl pro hudební dráhu a nastoupil ke studiu na varhanické škole. Po ukončení studií se stal varhaníkem u sv. Vojtěcha (1882-1888) a současně vyučoval zpěv na městském reálném gymnáziu. V letech 1889-92 působil jako ředitel kůru v chrámu Panny Marie Sněžné. V této době působil rovněž jako hudební referent Národních listů, kde propagoval Smetanu a brojil proti verismu (umělecký směr vycházející z realismu a naturalismu) a operetě v Národním divadle. V roce 1888 se oženil s talentovanou sopranistkou Národního divadla Bertou Lautererovou. V roce 1893 odešel za manželkou do Hamburku, která zskala stálé angažmá ve zdejším Městském divadle. Zde se věnoval skladatelské, pedagogické a žurnalistické činnosti. V roce 1901 změnila Berta angažmá a odstěhovala se do Vídně, kde zpívala ve dvorní opeře. Onr ji následoval v roce 1903 a i zde rozvíjí bohatou činnost pedagogickou), žurnalistickou i skladatelskou. Aktivně se stýkal se zdejší českou menšinou. V roce 1918 se Foerstrovi vrátili do Prahy. V té době byl již uznávaným skladatelem v evropském měřítku, ale doma nebylo jeho přijetí jednoznačné. Část odborné veřejnosti zpochybňpvala národní charakter jeho hudby. Na druhé straně existpvalo množství nadšenců, kteří se snažili Foerstra neúnavně propagovat (Otakar Jeremiáš, Otakar Ostrčil). V roce 1931 byl zvolen prezidentem České akademie věd a umění. Ve funkci setrval až do března 1939, kdy se ve věku osmdesáti let uchýlil do soukromí a věnoval se výhradně komponování. Zemřel ve Vestci u Mladé Boleslavi 29. května 1951 ve věku 92 let.


Janko Jesenský
slovenský spisovatel se narodil 30. prosince 1874 v Turčanském 12-30-jesensky_janko.jpgSvatém Martinu. Jeho otec Ján Jesenský-Gašparé byl advokátem a významným činitelem slovenského národního hnutí a spoluorganizátorem akcí celonárodního významu (Memorandum národa slovenského, Matice slovenská apod.). Vzdělání získával ve svém rodišti a, později na gymnáziu v Banské Bystrici, Rimavské Sobotě a v roce 1893 odmaturoval v Kežmaroku. Dvouletou právnickou akademii absolvoval v Prešově, doktorát práv obhájil v Kluži v Rumunsku. V Budapešti složil advokátskou zkoušku. Potom pracoval jako advokátní koncipient v Lučenci, Bytči, Liptovském Mikuláši, Martině a Novém Mestě nad Váhem. V roce 1905 začal v Bánovcích nad Bebravou svoji samostatnou advokátní kariéru. V roce 1914 narukoval k trenčanskému pluku. Byl obviněn z vlastizrady a v roce 1915 odvelen na ruskou frontu, kde přešel do ruského zajetí a po jisté době se zde zapojil do československého odboje v Rusku. Redigoval vícero časopisů - Voronežský Čechoslovan (zde se setkal s kolegy spisovateli Jozefom Gregorem-Tajovským a Jaroslavem Haškem), kyjevské Slovenské hlasy. Byl zvolen místopředsedou ruské odbočky Československé národní rady a po složitých politických kolizích s bolševiky se dostal domů. V roce 1919 se pustil do poválečného budování. V roce 1922 byl županem v Rimavské Sobotě, poté velkožupanem v Nitře, v roce 1929 přešel do Bratislavy, kde se stal vládním radou, později viceprezidentem krajského úřadu. Aktivně se zúčastňoval nejen politického, ale i kulturního a společenského života. V letech 1930-39 byl místopředsedou Spolku slovenských spisovatelů, v roce 1933 se stal šéfredaktorem v časopisu Slovenské smery umelecké a kritické. V roce 1939 se stáhl do soukromí, ale i navzdory tomu podporoval protifašistické hnutí. Zemřel 27. prosince 1945 v Bratislavě. V roce 1950 byly jeho tělesné pozůstatky odvezeny a uloženy do rodinné hrobky Jesenských na slovenském Národním hřbitově v Martině.
Edgar Schmued
americký letecký konstruktér německého původu se narodil 30. 12-30-Schmued2.jpgprosince 1899 v německém městě Hornback. V osmi letech viděl poprvé letící letadlo a rozhodl se, že letectví bude jeho celoživotní prací. Sám začal tvrdě studovat, aby se mohl stát inženýrem. Šel do učení do menší firmy vyrábějící motory. Navrhl několik inovativních součástek motorů a získal k nim i patent. Ve volném čase, pokračoval v samostudiu letectví. Díky svým zkušenostem získal místo u General Motors Corporation v Brazílii, později začal svou kariéru coby návrhář a konstruktér u Fokker Aeroplane Company, pobočky General Motors v USA. V roce 1935 se do Los Angeles přesunula firma North American Aviation (NAA) vlastněná General Motors. Talentovaný a nápaditý Schmued, teď už občan Spojených států, byl u NAA zaměstnán začátkem roku 1936 jako konstruktér prvotního vývoje, později jako šéf celého oddělení. Během mnoha let svého působení u NAA se podílel na návrzích mnoha letounů. Nejznámějším a také prvním letounem postaveným společností NAA byl P-51 Mustang,
12-30-Schmued-mustang.jpgpůvodně vyvinutý pro britské královské letectvo, které nemělo dostatek strojů proti Luftwaffe. První stroj vzlétl 178 dní po zadání objednávky. Konstrukce prototypu byla výborná, byl použit nový laminární profil křídla, který byl větší i při zachování stejné velikosti draku letounu, vešel se do něho celý podvozek, zbraně s municí i palivové nádrže. Konstrukce s mnoha inovacemi z letadla učinila kvalitní a rychlý stroj, který vyhrával soutěže a také držel nové rychlostní rekordy v kategorii strojů s pístovými motory ještě mnoho desítek let po skončení výroby. U NAA (později divizí Rockwell International Corporation) pracoval přes 22 let. Během této doby navrhoval a podílel se na návrzích letounů F-82, F-86 Sabre a F-100 Super Sabre. Poté pět let pracoval jako designér pro Northrop Corporation, kde se podílel na konstrukci strojů Northrop F-5 a T-38.Zemřel v Oceanside v Kalifornii 1. června 1985.
Nataša Tanská
slovenská spisovatelka a po nás pamětníky nezapomenutelná 12-30-tanska-1.jpgBarunka z Babičky natočené v roce 1940 se narodila 30. prosince 1929 v Praze, Za protektorátu musela rodina odejít na Slovensko. Otec byl Estonec, měl emigrantský pas a pracoval u jedné švýcarské firmy. Když se o něj začali zajímat nacisti, kterým by se hodil jako tlumočník na východní frontě, dosáhl přeložení na Slovensko. Jezdili za ním na tzv. malý pohraniční styk. Jednou to riskli a nevrátili se. Naštěstí se nic nestalo, bylo po Stalingradu a Němci měli jiné starosti. Vystudovala v BratislavěVŠMU, byla redaktorkou Kultúrneho života a dramaturgyní na Kolibě. Svoje knihy vydávala na Slovensku a žila tam do roku 1969. Když se po srpnu objevila v Pravdě obsáhlá stať tehdejšího komunistického potentáta Bohuslava Chňoupka a v ní její jméno mezi deseti dalšími, které nazval pravicovými oportunisty, tak její nadřízenou dokonce zavřeli, a proto s manželem "emigrovala" do Prahy. První roky byla na volné noze, někam psát mohla, někam ne. Například v rádiu mohla, ne však v televizi. Na Slovensku to bylo obráceně. Jejím malým triumfem bylo, když dostala cenu za jednu rozhlasovou hru a na předávání přijeli i Slováci, tak nevěděli, jak se mají tvářit. Její manžel, právník Jan Válek, se dlouho musel živit jako dělník. Také překládal z angličtiny. Když se po revoluci měnili diplomatičtí pracovníci, nabídl mu pozdější ministr zahraničí doktor Šedivý místo konzula v Londýně. V Anglii byla celkem sedm let. Dnes žije v Praze a věnuje se tvůrčí činnosti a rodině.
Romain Rolland
francouzský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 12-30-romain-rolland.jpg1915, se narodil 29. ledna 1866 v burgundském městečku Clamecy v rodině notáře. Protože již v chlapeckém věku projevoval veliké nadání, rozhodla se roku 1880 jeho rodina (zvláště na nátlak matky) přestěhovat se do Paříže, aby mohl získat co nejlepší vzdělání. Zde vystudoval v letech 1886-89 historii na elitní škole Ecole Normale Supérieure a pak pokračoval ve studiu dva roky v Římě, kde také zahájil svou literární činnost. V letech 1893–1912 byl profesorem dějin umění na Ecole Normale a přednášel dějiny hudby na Sorbonně. Současně byl hudebním kritikem a psal hudební monografie. Od roku 1912 se věnoval výhradně umělecké činnosti. V roce 1904 začal pracovat na svém stěžejním díle, románu Jan Kryštof, který vyšel roku 1914 a za který byl oceněn roku 1915 Nobelovou cenou. Od roku 1922 do roku 1933 Rolland pracoval na svém druhém rozsáhlém románu s názvem Okouzlená duše a stal se tak známou postavou světové kultury, že po okupaci Francie hitlerovským Německem se nacisté neodvážili Rollanda zatknout, aby nezpůsobili světovou vlnu nevole. A to přesto, že Rolland propagoval Sovětský svaz a jeho socialistickou formu vlády (zde se dá předpokládat, že neměl dostatek informací o hrůzách sovětského režimu), kritizoval fašismus a jeho představitele i Mnichovskou dohodu z roku 1938. Po uzavření Molotovova-Ribbentropova paktu v roce 1939 zaujal kritický postoj i ke Stalinovi. Zemřel 30. prosince 1944 v burgundském městečku Vézelay poblíž svého rodiště.
Jiří Trnka
výtvarník, ilustrátor, sochař, scenárista a režisér animovaných 12-30-trnka-1.jpgfilmů se narodil 24. února 1912 v Plzeni-Petrohradě. Odmala byl v úzkém kontaktu s loutkami, které se vyráběly v jejich rodině. V letech 1929-35 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Zpočátku navrhoval a vytvářel kulisy pro divadlo J. Skupy v Plzni; později v dnešním pražském Divadle Rokoko provozoval vlastní loutkové divadlo. Při svém prvním setkání s loutkovým filmem vytvořil pro reklamní účely postavu Hurvínka. V době 2. světové války se zapojil do pražského divadelního života návrhy scén a kostýmů. V letech 1938-58 žil v Praze-Košířích ve vile Turbová, později ve svém domě, který si zakoupil na Kampě. V roce 1945 se stal spoluzakladatelem studia Bratři v triku. V roce 1967 byl jmenován profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V posledních letech života mu znesnadňovala práci pokračující těžká nemoc, které podlehl 30. prosince 1969. Pochován je na Ústředním hřbitově v Plzni.
Viktor Palivec
osvětový pracovník s všestranným zájmem o kulturní historii se 12-30-palivec.jpgnarodil 23. 12. 1908 v Příbrami, ale pocházel z Paliva u Příbrami. Po maturitě na příbramské reálce (1926) studoval na Vysoké škole báňské v Příbrami, poté pokračoval na Univerzitě Karlově studiem přírodních věd, filozofií, dějinami a knihovnictvím. Od roku 1932 byl knihovníkem Ústřední lékařské knihovny a správcem Lékařského muzea v Praze. Za okupace byl činný v ilegální organizaci Victoria. V letech 1946-56 byl ředitelem Okresní lidové knihovny v Berouně a současně do roku 1964 také městským archivářem, krátce i jako vedoucí archivu a muzea v Berouně. S jeho jménem se setkáváme následně v Národní knihovně - V letech 1956-71 byl vedoucím 235. oddělení retrospektivní bibliografie Národní knihovny a později náměstkem ředitele Národní knihovny. V Berouně žil až do roku 1964, kdy se odstěhoval do Prahy. Působil jako významný činovník Ligy lesní moudrosti. Byl odborníkem na heraldiku a rukopis. Vydával publikace z oboru heraldiky, je autorem několika průvodců po Berounsku a čtyř knížek pověstí. V roce 1970 knihu napsal Junácká bibliografie, která však z politických důvodů zůstala v rukopisu a dostala se do rukou jen několika zájemcům v podobě samizdatu. Zemřel 30. prosince 1989 v Praze.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Pokud máte zájem o podrobnější informace, potom navštivte webové stránky, ze kterých jsem čerpal:
J. B. Foerster
[1] Wikipedia
[2] Czech music
Janko Jesenský
[1] Wikipedia
[2] Osobnosti
Edgar Schmued
[1] Wikipedia
Nataša Tanská
[1] Wikipedia
[2] Česko-Slovenská filmová databáze
Romain Rolland
[1] Wikipedia
[2] Spisovatelé
Jiří Trnka
[1] Wikipedia
[2] Česko-Slovenská filmová databáze
[3] Velká epocha
Viktor Palivec
[1] Ekamarád
[2] Národní lékařská knihovna
[3] Spisovatelé a knihovny
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Zbytek stránky je určen především pro náhodné čtenáře
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Nezapomeňte také navštívit tyto stránky
-Nase-hospoda.jpg
147h-TOP-09-001.jpg 100v-tvpds.jpg 100v-csdd-proti-vam.jpg
stačí kliknout na každý z obrázků
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom také uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. U diskusních příspěvků bez mailové adresy předpokládám, že není požadováno moje vyjádření. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní blogu.
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00