Dnešní kulatá a půlkulatá výročí

pondělí 4. leden 2010 10:00

je čtvrtým dnem roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku zbývá 361 dní.
Svátky:
České - Diana
Slovenské – Drahoslav
Katolické – sv. Ida, sv. Elizabeth Ann Seton10-01-04-klementinum.jpg

Pranostiky
  • Svatá Ida, ta dne přidá.
Výročí
Giovanni Battista Pergolesi
italský hudební skladatel, jeden z nejslavnějších a nejvýznamnějších skladatelů neapolské školy, se narodil 4. ledna 1710 v Iesi. Nejprve studoval u Francesca Santiho, kapelníka místního orchestru v Iasi. Někdy kolem roku 1720 byl vyslán na Conservatorio dei Poveri di Gesu Cristo v Neapoli, kde studoval kompozici a hru na housle u Gaetano Greca, Leonarda Vinci a Francesca Durante a zpíval v chlapeckém sboru. Ještě jako student zkomponoval církevní operu „Li prodigi della divina“ (1731), která byla provedena v klášteře S. Agnello Maggiore. Jeho první opera psaná na objednávku Salustia byla s nevelkým úspěchem provedena v Neapoli r. 1732. V témže roce byl jmenován kapelníkem prince Ferdinanda Colonna Stigliana a jeho další opera, hudební komedie „Lo firate 'nnamorato“ sklidila značný úspěch. Celý život zápasil s chatrným zdravím. Onemocněl tuberkolozou a jeho stav se rapidně zhoršoval. Posledním velkým úspěchem byla hudební komedie Il Flaminio (Neapol, 1735). V r. 1736 se uchýlil do františkánského kláštera v Puzzuoli, kde prakticky na smrtelném loži zkomponoval kantátu Orfeo, Salve regina pro soprán a své vrcholné dílo Stabat mater. Zemřel 16. března 1736 v Pozzuoli.

Stabat Mater (1)


Concerto in B flat major
Johann Friedrich Agricola
německý skladatel, varhaník, zpěvák a pedagog se narodil 4. ledna 1720 v durynském Dobitschenu. V době studia práva v Lipsku studoval také hudbu u Johanna Sebastiana Bacha. V roce 1741 odešel do Berlína, kde studoval hudební kompozici u Johanna Joachima Quantze. Brzy byl považován za jednoho z nejzručnějších varhaníků své doby. V roce 1759, byl jmenován dirigentem královského orchestru. Během svého života napsal řadu italských oper, písní a zejména oratorií a kantát. Někdy psal také pod pseudonymem Flavio Anicio Olibrio. Jeho reputace však spočívá především v teoretických a kritických spisech na hudební témata. Zemřel 2. prosince1774 v Berlíně.

Sonata in F major
Jacob Grimm
sběratel lidových pohádek, celým jménem Jacob Ludwig Carl 10-01-04-Grimm.jpgGrimm, se narodil 4. ledna 1785 v Hanau. V roce 1798 začal chodit do veřejné školy v Kasselu. V roce 1802 pokračoval studiem práv na univerzitě v Marburgu. Na začátku roku 1805 obdržel pozvání od Friedricha Karla von Savigny pozvání do Paříže, aby mu pomohl s jeho literárním dílem. V Paříži prožil velmi šťastnou dobou, která posílila jeho zájem o literaturu středověku. Na sklonku roku se vrátil do Kasselu, aby dokončil svá studia. V roce 1808 byl jmenován superintedantem soukromé knihovny vestfálského krále Jeroma Bonaparta. Zemřel 20. září 1863 v Berlíně ve věku 78 let.
Anselm Feuerbach
německý malíř se narodil 12. září 1829 v Speyeru v rodině dobře známého 10-01-04-feuerbach.jpgarcheologa Josepha Anselma Feuerbacha. Navštěvoval gymnázium ve Freiburgu. V roce 1844 namaloval výjevy o Nibelunzích. Jeho první velkou malbou byl Silénos hrající na flétnu z roku 1846. V roce 1848 se přestěhoval do Mnichova. V letech 1850-54 pobýval v cizině a studoval práci současných mistrů. V roce 1854 se vrátil do Německa a v roce 1855 odešel do Heidelbergu. Od roku 1857, byl členem Asociace německých umělců v Římě. V posledních letech svého života, si občas pohrával s myšlenkou jít do Londýna jako portrétista. Zemřel 4. ledna 1880 v Benátkách. Pohřben je v Norimberku na hřbitově St John v hrobě číslo 715.10-01-04-Feuerbach_Medea.jpg
Bedřich Fučík
katolicky orientovaný literární kritik se narodil 4. ledna 1900 v Čáslavicích v 10-01-04-fucik.jpgrodině krejčího. V roce 1920 maturoval na gymnáziu v Třebíči a potom studoval srovnávací literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 1927 získal doktorát. Až do roku 1931 byl redaktorem literárního měsíčníku Tvar. V roce 1929 se stal ředitelem nakladatelství Melantrich, kterým zůstal až do roku 1939, kdy se stal šéfredaktorem nakladatelství Josef Richard Vilímek, kde působil až do roku 1943. Od roku 1945 byl vrchním ředitelem nakladatelských a knihkupeckých podniku Československé strany lidové (Vyšehrad a Universum). Po roce 1948 až do svého zatčení v roce 1951 byl korektorem v nakladatelství Vyšehrad. V roce 1952 byl ve vykonstruovaném procesu s tzv. klerofašistickou odnoží zelené internacionály odsouzen k 15 letům vězení. Propuštěn byl na základě amnestie v roce 1960 a v roce 1967 byl rehabilitován. Vždy se snažil o vydávání dobré a kvalitní literatury bez ohledů na politické konotace nebo biografi jejich autorů, a proto především v Melantrichu v jeho éře vycházely knihy katolíků i komunistů (jmenujme např. V. Vančuru). Jako editor uspořádal mj. dílo F. X. Šaldy a řadu výborů české katolické skupiny, především Jakuba Demla, Jana Zahradníčka a Jana Čepa. Editorské činnosti se věnoval i v samizdatu (spolu s Vladimírem Binarem založil edici Rukopisy VBF). V období normalizace užíval pro svoje překlady pseudonymu Václav Horák. Zemřel 2. července 1984 v Praze.
James Bond
americký ornitolog se barodil 4. ledna 1900 ve Filadelfii (Pennsylvania, USA). Pracoval v tomto městě jako ornitolog na Akademie přírodních věd a stal se tamním kurátorem ptáků. Byl odborníkem na karibské ptáky a napsal o nich knihu Ptáci Západní Indie, oterou poprvé publikoval v roce 1936. V roce 1952 získal Musgrave medailiod Institute of Jamaica, v roce 1954 Brewster medaili od American Ornithologists Union a v roce 1975 Diana medaili od Akademie přírodních věd. Zemřel 4. února 1989 ve věku 89 let v nemocnici Chestnut Hill ve Filadelfii. Jeho jména použil spisovatel Ian Fleming pro svého fiktivního agenta 007.
Kao Sing-ťien
čínský v emigraci žijící romanopisec, dramatik a literární kritik, nositel 10-01-04-kao.jpgNobelovy ceny za literaturu v roce 2000, v transkripci pinyin Gao Xingjian, čínsky 高行健) se narodil 4. ledna 1940 v Kan-čou v provincii Ťiang-si. V roce 1986 u něj byla chybně diagnostikována rakovina plic a zahájil svou desetiměsíční cestu podél řeky Jang-c'-ťiang, kterou popsal v knize Hora duše (灵山, 1989). Toto dílo, mající zčásti charakter románu, zčásti pamětí, bylo poprvé publikováno v roce 1989 na Tchaj-wanu. V roce 1987 se přestěhoval do Paříže. V roce 1992 dostal od francouzské vlády Řád umění a literatury. Od roku 1998 je francouzským občanem. Kombinuje literární žánry a vypravěčské techniky a je zvlášť zmiňováno Nobelovou komisí jako „jedna z těch jedinečných literárních kreací, které se zdají být nesrovnatelné s čímkoli, s výjimkou sebou samých". Jeho hra Uprchlíci (1989), vztahující se k událostem na náměstí Nebeského klidu, byla v Číně zakázána. I když čínská média a vláda obecně přechází dílo Kao Sing-ťiena mlčením, státem řízený list Yangcheng Evening News v roce 2001 jedno z jeho děl zkritizoval. Čínský kritik ho označil za „příšerného spisovatele“ a to, že získal Nobelovu cenu, označil za „absurdní“.
Jiří Kratochvíl
český romanopisec, dramatik a novinář se narodil 4. ledna 1940 v Brně. Po 10-01-04-kratochvil-1.jpgmaturitě v roce 1958 vystudoval češtinu a ruštinu na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kterou absolvoval v roce 1963, kterou absolvoval v r. 1963. Poté působil jako učitel a archivář. Po roce 1970 se stal zakázaným spisovatelem, psal "do šuplíku" a pracoval v manuálních profesích. V roce1970 měla být vydána jeho kniha "Případ s Chantoniem", ale protože byl autor zakázán, vyšla po úpravách v samizdatu (1978) pod názvem Případ nevhodně umístěné šance. Po roce 1989 se stal profesionálním spisovatelem. Po roce 1989 obdržel za svou literární činnost řadu cen např. Cenu Toma Stopparda (1991), Cenu Českých knihkupců (1993), Cenu Egona Hostovského (1996), cena Karla Čapka (1998) a Cenu Jaroslava Seiferta (1999).
Richard R. Schrock
americký chemik a nositel Nobelovy ceny, celým jménem Richard Royce 10-01-04-Schrock.jpgSchrock se narodil 4 ledna 1945 v Berne (Indiana , USA). Studoval na Mission Bay High School v San Diegu v Kalifornii. Titul bakaláře získal v roce 1967 na University of California v Riverside a titul Ph. D. v roce 1971 na Harvard University. V letech 1971-72 absolvoval postgraduální studium na University of Cambridge. V roce 1975 začal přednášet na fakultě Massachusetts Institute of Technology a v roce 1980 se stal řádným profesorem. V roce 2005 obdržel Nobelovu cenu za chemii. Je členem Americké akademie umění a věd, Národní akademie věd a v roce 2007 byl zvolen do představenstva Overseers of Harvard University. Žije se svou rodinou ve Winchesteru (Massachusetts).
Albert Camus
francouzský spisovatel a publicista se narodil 7. listopadu 1913 v Dréanu v 10-01-04-camus.jpgAlžírku v rodině chudého zemědělského dělníka. Jehi otec padl v roce 1914 na Marně. V roce 1923 byl přijat na gymnázium a posléze na univerzitu v Alžíru, kde vystudoval filosofii a klasickou literaturu. V roce 1934 se stal členem komunistické strany, kterou o rok později pro názorové neshody opustil. Až do roku 1938 vystřídal několik zaměstnání a teprve v roce 1938 se začal věnovat literatuře – stal se novinářem. Jeho novinářská činnost vedla k jeho vyhoštění z Alžíru v roce 1940. Odjel do Paříže, kde se zapojil do protifašistického hnutí odporu. V průběhu druhé světové války se věnoval především divadlu a publikoval v ilegálním časopise Combat. Kolem roku 1950 začal se stal nesmiřitelným kritikem francouzské koloniální politiky v Alžírsku. V roce 1957 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. Zemřel 4. ledna 1960 ve Villeblevinu v Burgundsku při autonehodě. Bývá uváděn jako jeden z čelných představitelů existencialismu, přestože taková označení odmítal. Stejně tak si nepřál, aby byl pokládán za filosofa, nicméně pozdější filosofické myšlení výrazně ovlivnil.
Elizabeth Ann Seton
první v USA narozená občanka, která byla svatořečena, celým jménem Svatá 10-01-04-Seton.jpgElizabeth Ann Bayley Seton, se narodila 28. srpna 1774 v New York City. Byla vychována v anglikánské církvi. Její matka, dcera anglikánského kněze, zemřela, když jí byly tři roky. V devatenácti letech se provdala za bohatého obchodníka Williama Magee Setona. Když její manžel onemocněl a lékař ho poslal do Itálie, kde je teplejší klima, tak ho doprovázela. V Itálii byli drženi v karanténě, během níž její manžel zemřel. Po jeho smrti pobývala určitý čas u bohaté rodiny, kde byla vystavena ke katolicismu. O dva roky později konvertovala v Baltimoru k římsko-katlické církvi. V roce 1809 se kvůli silnému antikatolicismu přestěhovala do Emmitsburgu v Marylandu, kde o rok později založila Saint Joseph's Academy and Free School , které se věnovali vzdělávání katolických dívek. Zemřela 14. září 1975 na tuberkulózu ve věku 46 let v Emmitsburgu ve státě Maryland. Dnes jsou ostatky pohřbeny v bazilice National Shrine of Saint Elizabeth Ann Seton. Blahořečena byla papežem Janem XXIII. 17. března 1963 a svatořečena papežem Pavlem VI. 14. září 1975. Svátek má 4. ledna.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Pokud máte zájem o podrobnější informace, potom navštivte webové stránky, ze kterých jsem čerpal:
Giovanni Battista Pergolesi
[1] Wikipedia
Johann Friedrich Agricola
[1] Wikipedia
Jacob Grimm
[1] Wikipedia
Anselm Feuerbach
[1] Wikipedia
Bedřich Fučík
[1] Wikipedia
[2] Slovní české literatury po roce 1945
James Bond
[1] Wikipedia
Kao Sing-ťien
[1] Wikipedia
Jiří Kratochvil
[1] Spisovtelé
[2] Wikipedia
[3] Britské listy
Richard R. Schrock
[1] Wikipedia
Albert Camus
[1] Nobelprize
[2] Wikipedia
Elizabeth Ann Seton
[1] Wikipedia
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Zbytek stránky je určen především pro náhodné čtenáře
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Nezapomeňte také navštívit tyto stránky
-Nase-hospoda.jpg
147h-TOP-09-001.jpg 100v-tvpds.jpg 100v-csdd-proti-vam.jpg
stačí kliknout na každý z obrázků
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom také uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. U diskusních příspěvků bez mailové adresy předpokládám, že není požadováno moje vyjádření. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní blogu.
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00