Nevědomost či necitlivost ministra Drábka?

středa 6. říjen 2010 10:00

Ministr Drábek chce v rámci reformy veřejných financí snížit tělesně postiženým s I. stupněm postižení příspěvek na péči, vyplácený podle zákona č. 108/2006. Zdůvodňuje to tím, že mnozí z nich nepoužívají příspěvek k tomu, k čemu je určen.

Nevím, proč se pan ministr zaměřil zrovna na tělesně postižené. Na mě to dělá dojem, že z neznalosti zákona. Kdyby ho znal, tak by věděl, že každý žadatel o příspěvek musí podle výše uvedeného zákona projít pod dohledem úředníka městského úřadu pro něj velmi nepříjemnou, procedurou stanovenou §9, který zní:
(1) Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony:
a) příprava stravy,
b) podávání, porcování stravy,
c) přijímám stravy, dodržování pitného režimu, <
d) mytí těla,
e) koupání nebo sprchování,
f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení,
g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny,
h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě,
j) stání, schopnost vydržet stát,
k) přemisťování předmětů denní potřeby,
l) chůze po rovině,
m) chůze po schodech nahoru a dolů,
n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení,
o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání,
p) orientace v přirozeném prostředí,
q) provedení si jednoduchého ošetření,
r) dodržování léčebného režimu.
(2) Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony:
a) komunikace slovní, písemná, neverbální,
b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí,
c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi,
d) obstarávání osobních záležitostí,
e) uspořádání času, plánování života,
f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku,
g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování),
h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla, i) mytí nádobí,
j) běžný úklid v domácnosti, k) péče o prádlo,
l) přepírání drobného prádla, m) péče o lůžko,
n) obsluha běžných domácích spotřebičů,
o) manipulace s kohouty a vypínači,
p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří,
q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady,
r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.
při čemž podle §8 se osoba považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.
Kromě toho se k žádosti o tento příspěvek vyjadřuje praktický lékař a nakonec ještě posudková komise České správy sociálního zařízení. Teprve po schválení všemi těmito orgány je dotyčnému žadateli příspěvek přiznán.
Kromě toho chce také kontrolovat, jak tělesně postižení příspěvek na péči využívají, a navrhuje, aby v případě, že ani po písemném upozornění neuvedou, jak peníze z příspěvku použili, jim byla výplata dávky zastavena.
Přitom existuje celá řada dalších příspěvků, jako např. přídavky na děti či rodičovský příspěvek, u kterých se jejich použití nekontroluje a vůbec nikdo neví, jak jsou použity. Nikdo z příjemců nemusí vykazovat, jak jich používá. Přitom při jejich přiznání stačí přinést potvrzení, že jste rodiči a máte dítě. Nikdo neví, kam ty peníze jdou - zda je, když to „trochu“ přeženu, rodiče např. nevezmou a nejdou je rovnou propít do hospody.
Nejvíce se mne dotklo, že ministr zdůvodňuje snížení příspěvku při I. stupni postižení z 2000 Kč na 800 Kč tím, že mnozí lidé příspěvek pochopili jako vítané přilepšení k důchodu a služby si za něj nepořizují. Je pravdou, že v řadě případů nepoužívají služeb pečovatelské služby či agentur. Avšak ne proto, že by je nechtěli používat, ale proto, že v místě bydliště (v malé vesnici, ale i menším městě) nikdo tyto služby neposkytuje, nebo poskytuje pouze některé.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
za každý diskusní příspěvek Vám milerád emailem poděkuji. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám proto, že se do vzájemné diskuse zaplete někdo jiný a zavede ji úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte Jak psát dobrý blog .
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00