Nebuďme vztahovační a nezevšeobecňujme

středa 9. únor 2011 10:00

Naše média věnují stále více pozornost chování lidí a pranýřují jejich nevhodné chování, což považuji za správné a žádoucí. Za nesprávné považuji generalizování těchto případů na celou profesní skupinu, jak často činí nejen čtenáři, posluchači či diváci, ale i novináři.

Když např. ČT odvysílala jeden večerníček, kde ukázala nesprávné chování jednoho jediného myslivce ihned se strhl křik mysliveckých bafuňářů, že ČT pohaněla všechny myslivce. Napíše-li redaktorka novin své zkušenosti z návštěvy čtyř nemocničních pohotovostí a i když nejen uvede nevhodné chování, ale i pochválí příjemné chování tamních pracovníků, ihned se strhne křik, že hanobí všechen zdravotnický personál. I když to není v našich končinách nic nového, podobný ohlas měl u tehdejších požárníků i film Miloše Formana Hoří, má panenko, je nutné se nad tím hlouběji zamyslet a hledat příčinu vzniku takové reakce. Jsou dvě. Buď, jak říká staré české pořekadlo, potrefená husa zakejhá, nebo jde o příliš vztahovačnost danou přílišnou ješitností reagujících.
Obdobně se chovají i čtenáři, posluchači a diváci. Uslyší-li např. v televizi něco o nevhodném chování jednotlivých politiků, policistů, zdravotníků, prodavačů atd. usuzují z toho ihned na chování celé profesní či společenské skupiny. Zapomínají přitom na to, že každé nevhodné chování kohokoliv je pro media důležitou zprávou, zatímco příkladné chování je pro ně zcela nezajímavé. Tak se stane, že podle chování jednoho exekutora jsou posuzování všichni exekutoři jako hyeny. Když některého z nich dlužníci, od kterých vymáhal splacení dluhu, zmlátí, tak mu to dokonce přejí. Podle chování jedné nevrlé sestry či nerudného lékaře na pohotovosti jsou posuzováni všichni, aniž by byl brán zřetel na to, že v celém Česku je mnohem více pohotovostí, o kterých se nemluví, protože je tam vše v pořádku. Podle jednoho soudce, který protahoval kauzu nebo odsoudil obžalovaného jinak, než si lidé představovali, nestojí za nic celá justice. Podle toho, že několik neurvalých policistů někoho zmlátilo, nebo několik nedbalých policistů nezasáhlo podle našich představ, je posuzována celá policie. Podle jedné nevrlé prodavačky se posuzují všechny. Podle jednoho „tuneláře“ se posuzují všichni podnikatelé atd. atd.
Mé životní zkušenosti z více než osmdesátiletého pobytu na této Zemi mi říkají, že jednak platí staré české pořekadlo: „Nenajde se na Zemi člověk ten, který by se zavděčil lidem všem“ a jednak se zapomíná, že každý člověk je svébytnou osobností lišící se od druhých lidí. A tak se setkáváme s lidmi příjemnými i nepříjemnými, slušnými i neslušnými, přívětivými i obhroublými, klidnými i vzteklými, pomalými i uspěchanými, chytrými i hloupými, skromnými i domýšlivými, charakterními i bezcharakterními, atd. atd. Takoví lidé jsou ve všech společenských i profesních skupinách. Pokud bychom posuzovali každou skupinu podle jejich záporných členů, potom bychom museli dojít k závěru, že všechny společenské či profesní skupiny, včetně té naší, nestojí za nic. A tak to přece není.
Proto na závěr této úvahy žádám ty, kteří ji vydrželi číst až do konce. Posuzujte každého jednotlivce samostatně a nikdy nevyvozujte z jeho chování závěry o chování celé profesní či společenské skupiny, stejně tak jako o chování celé skupiny etnické či celého národa. Rovněž tak nevztahujte na sebe kritiku týkající se některého z členů vaší profesní či společenské skupiny. Bude se Vám hned žít na této Zemi příjemněji.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
za každý věcný diskusní příspěvek Vám milerád emailem poděkuji. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. Hrubé a vulgární diskusní příspěvky ignoruji. V diskusi neodpovídám proto, že se do ní často zaplete někdo jiný a zavede ji úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu jiri.krejci@windowslive.com, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte Jak psát dobrý blog .
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nebo nickem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Nakonec něco pro potěšení
umun-11-006.jpg
Ústy namaloval: Tomáš Janoušek

Neptej se, kam jdeme.
Hvězd se ptej,
jež letí nad námi.
(O. Březina)
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00