Nezpochybnitelná platnost právního řádu a vysoká politická kultura

středa 6. duben 2011 10:00

Základních předpokladem efektivní správy demokratického státu je nezpochybnitelná platnost jeho právního řádu a vysoká politická kultura, založená na dobrovolném respektování dohodnutých pravidel. A právě obrana neprolomitelnosti právního řádu  je základním úkolem státní správy.

Silný stát nepřipustí, aby řádně přijaté zásady jeho fungování byly narušovány přímo nebo jejich obcházením. Pokud však strpí jejich narušování, potom začne postupně selhávat ve všech oblastech své působnosti. Nejhorší situace pak nastane, když umožní, aby je nedemokratické síly zneužily k prosazování svých partikulárních zájmů. Potom se začne vyvíjet buď k anarchii, nebo k diktatuře. Bolševici v Rusku, nacisté v Německu i komunisté v Československu využili demokratických institutů slabých států, aby je ovládli a zlikvidovali demokracii.
Současný vnitropolitický vývoj naznačuje, že politika sociální demokracie stále více směřuje k zneužívání institutů demokratického státu a pravidel jejich fungování k bezohlednému boji o moc. Postupně dopracovala až k podvracení státu rušením uzákoněného vybírání poplatků ve zdravotnictví krajskými samosprávami. Připouštím, že zavedení poplatků bylo nepopulárním opatřením, ale podstatné je, že bylo řádně uzákoněno a jediným přípustným způsobem jejich odstranění je pouze zrušení zákona. Zajímavé je, že touto nesnadnou cestou se pustili pouze komunisté, zatímco sociální demokraté se rozhodli rozvrátit uzákoněný systém zastavením výběru poplatků od pacientů v zařízeních, ovládaných krajskými samosprávami. Tím si kupovali oblibu voličů na úkor ekonomických zájmů krajů. Peníze, jimiž zdravotnickým zařízením nahrazovali výpadek příjmů z poplatků, chyběly v jiných kapitolách rozpočtu. Tím došlo k zpronevěře veřejných prostředků dosud nevídaných rozměrů a porušení pravidel volné soutěže ekonomických subjektů se všemi nepříznivými důsledky pro pacienty, jimž chtěli „přilepšit“. Tehdejší vládní koalice se ukázala nezpůsobilou tento otevřený útok na veřejný pořádek zastavit. Naštěstí peníze krajům došly a tak se k vybírání poplatků ve většině z nich vrátili.
Hlavní, nikoli jedinou, příčinou této nemohoucnosti byla přímo loudavá reakce stran vládní koalice na těžkou porážku v krajských a senátních volbách. Na vymýšlení opatření proti socialistické anarchii v krajích neměl nikdo čas. Představitelé stran vládní koalice ve snaze o udržení postavení v krajských samosprávách uzavírali koaliční dohody, směřující přímo a nezakrytě proti vládní politice. Úloha státu byla značně oslabena a jeho vnitřní rozklad pokračuje před očima bezmocných občanů, kteří z vlastních kapes nedobrovolně platí politickou reprezentaci, i dnes.
Spory v současné vládní koalici ukazují, jak slabá může být demokracie, přestanou-li mocichtiví ctižádostivci dbát pravidel demokratického právního státu v touze po moci. Současně se ukazuje, že změna ve složení Poslanecké sněmovny (114 nových poslanců) nebyla změnou k lepšímu, jak se mnozí domnívali, ale podstatnou změnou k horšímu. Nadšení, které tuto „změnu“ provázelo, pomalu mizí a přichází nepříjemné rozčarování.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
za každý věcný diskusní příspěvek Vám milerád emailem poděkuji. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. Hrubé a vulgární diskusní příspěvky ignoruji. V diskusi neodpovídám proto, že se do ní často zaplete někdo jiný a zavede ji úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu jiri.krejci@windowslive.com, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte Jak psát dobrý blog .
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nebo nickem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Nakonec něco pro potěšení z kalendáře UMÚN
Ústy namalovala: Zdeňka Ježková
umun-11-013a.jpg
Před naším okénkem
červený tulipán,
kdo ho trvat bude?
Syneček choďa k nám.
(Z Moravy)
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00