Smetanové orgie

neděle 14. říjen 2012 16:15

Protože mě zajímaly výsledky krajských voleb a
k diskusi ve volebním speciálu ČT24 byli přizváni komentáři, jejichž názory si vždy rád poslechnu, vydržel jsem u něj až do konce. Velmi mě překvapilo, když se téměř před půlnocí objevil na obrazovce „národní hrdina“ – řidič Smetana, kterého propašovali jako zvukaře do blízkosti pana premiéra.

Nepostřehl jsem, kterému televiznímu štábu se podařilo tohoto „hrdinu“ k panu premiérovi propašovat, ani mě to nezajímá. Co mne však uvedlo v úžas s jakou lehkostí je trest vězení, který má řidič Smetana nastoupit, interpretován; tj. jak všichni reportéři, včetně Václava Moravce, lžou.
Pokud je mi z dostupných zdrojů známo, tak byl řidič Smetana obžalován, za pomalování volebních plakátů. Kdo podal trestní oznámení, není podstatné. Státní zástupce shledal trestní oznámení za opodstatněné, zřejmě řidič Smetana svým činem způsobil na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (§ 257 Trestního zákona), a proto podal příslušnému soudu žalobu. Ten shledal obžalovaného Smetanu vinným a vzhledem k povaze spáchaného činu a možnosti nápravy pachatele měl za důvodné to, že trestem Obecně prospěšných prací bude dosaženo účelu trestu stejně, jak kdyby byl na pachateli vykonán trest odnětí svobody. Výměra tohoto trestu je od 50 do 400 hodin, z čehož vyplývá, že mu byl udělen trest v dolní polovině této výměry. Jakmile odsouzený trest vykoná, hledí se na něj jako by nebyl odsouzen. To ovšem žádný z novinářů neřekl, ani nenapsal.
Ještě před soudním projednáním mohl řidič Smetana napadnout stížností usnesení vyšetřovatele i státního zástupce, což neučinil. Pokud měl pochybnosti, že soudce nemůže nestranně rozhodovat, potom měl možnost požádat o jeho vyloučení z trestního řízení. Po vynesení rozsudku, pokud byl přesvědčen o jeho nesprávnosti, měl možnost se v zákonné lhůtě odvolat k soudu vyššího stupně. Ani jedné z těchto možností nevyužil, ale pouze se zviditelňoval ve sdělovacích prostředcích vykřikováním, že trest je nespravedlivý a že ho nenastoupí, což naši investigativci s velkou radostí a chutí uveřejňovali. Soud tedy předpokládal, že trest přijal a stanovený počet hodin veřejně prospěšných prací ve stanovené lhůtě odpracuje. Když se tak nestalo, nezbývalo mu nic jiného než neodpracované hodiny nahradit odpovídajícím počtem dnů odnětí svobody.
Tím celá kauza neskončila a za významné podpory našich investigativních novinářů a řady „ochránců“ lidských práv, kteří při této příležitosti také zviditelňují, nadále pokračuje. Jenom jsem zvědav, kdy už vše skončí.
PS: Před chvílí jsem ve zprávách ČT24 poprvé slyšel informaci, že řidič Smetana má nastoupit do vězení ne proto, že přimaloval na plakáty tykadla, ale proto, že neodpracoval stanovený počet hodin na veřejně prospěšných pracích. Konečně se někdo v ČT probudil.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Nakonec něco pro potěšení z kalendáře UMÚN
Ústy namalovala: Veronika Svatošová
umun-11-039a.jpg
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
za každý věcný diskusní příspěvek Vám děkuj, a to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám proto, že ji často někdo zavede úplně jiným směrem. Kromě toho 1000 znaků nutí ke zkratkovitému vyjádření, tím často dochází ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na e-mailovou adresu jiri.krejci@windowslive.com, nebo poslat vzkaz. Ve vzkazu nezapomeňte uvést, kterého článku se týká. Bigbloger mi to nesdělí. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem starší člověk a proto musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte Jak psát dobrý blog .
Nevlídný stařík a kápéčko
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00