Pomluva - po vraždě nejhorší trestný čin!

úterý 8. duben 2008 08:00

Matyáš Braun: Pomluva - Kuks

František Ladislav Čelakovský:
P O M L U V A 
Pomluvo, ty pomluvo, kdo tebe rozsívá,
že z maličkého zrnka tě plné město bývá?

Pomluvám nasloucháme velmi rádi a není nikoho, kdo by tak nečinil. Rozhodující ovšem je, jak s takto získanou "informací" naložíme, zda ji lehkovážně uvěříme a šíříme dál. Pokud uvěříme a pomluvu šíříme, dopouštíme se nejen hříchu, ale dokonce trestného činu.

Jaké následky má pomluva nejlépe ukazuje jedna z Povídek malostranyských od Jana Nerudy - Přivedla žebráka na mizinu. Je to příběh malostranského žebráka pana Vojtíška, kterého ho zde každý znal a měl ho rád. Jednoho dne mu žebračka, zvaná "Milionová baba", nabídla sňatek. Když ji pan Vojtíšek odmítl, tak o něm ze msty rozšířila pomluvu, že je bohatý a že má dva domy. Od té doby mu lidé přestali dávat peníze a zbytky jídla. Starý žebrák proto musel odejít na jiném konci Prahy a jednoho únorového dne ho našli zmrzlého. Pana Vojtíška nezničila pomluva "Milionové baby", ale to, že lidé této pomluvě uvěřili. Každý kdo soudí a jedná na základě neověřených informací, což je u našich novinářských šmoků běžný jev, se dopouští nejen hříchu, ale především trestného činu, který může skončit lidskou tragedií. Proto ho považuji po vraždě za nejhorší terstný čin a měl by být stíhán mnohem přísněji než dosud.

160-Kuzilek_Oldrich.jpgProto nemohu souhlasit s tvrzením bývalého poslance za ODA Oldřicha Kužílka, kterýhlásá: "Zrušme trestnost pomluvy." Znamená prý státní vyšetřování. Obvinění z pomluvy se prý zneužívá na zastrašování novinářů i jiných občanů, kteří si moc vyskakují. Moc prý zneužívá trestnost pomluvy k omezení kritiky a tlumení veřejné diskuse. Hrozba vězení má mrazivý dopad na svobodu vyjádření. Demokratický svět prý dospěl k závěru, že pomluva má být z trestního zákona vyškrtnuta. Je tomu skutečně tak?   

Moje babička říkávála: "Pomluva je hůl, a kdo jí věří, ten je vůl!" a věděla, o čem mluví. Také mnohá přísloví nám cosi říkají:
Pomluva je jako uhel. Když nespálí, alespoň zašpiní. - ruské přísloví;
Často lidé hynou klevetníků vinou. - české přísloví;
Nejčilejším zlem na světě je pomluva. - latinské přísloví;
Nejlépe to vystihuje Talmud: POMLUVA ŠKODÍ TŘEM: POMLOUVAJÍCÍMU, NASLOUCHAJÍCÍMU A POMLOUVANÉMU. Ovšem naši lidé dají nejčastěji na staré české přísloví: Na každém šprochu pravdy trochu. To jim, zvláště pak novinářským šmokům, vyhovuje nejlépe.

Proto si myslím, i když už nejsou závazky v módě, že bychom se měli alespoň v duchu zavázat, že neuveřejníme takový článek nebo diskusní příspěvek, který by byl schopen naplnit skutkovou podstatu trestného činu podle §§ 198, 198a, 199, 205, 206 trestního zákona, jakož i dalších, tam uvedených trestných činů.

§ 198
Hanobení národa, rasy a přesvědčení

Kdo veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk nebo některou rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami.

§ 198a
Podněcování k národnostní a rasové nenávisti

Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu nebo rase nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

§ 199
Šíření poplašné zprávy

Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.
Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1, ač ví, že je nepravdivá a může vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa, sdělí podniku nebo organizaci nebo policejnímu nebo jinému státnímu orgánu anebo hromadnému informačnímu prostředku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.
Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 opětovně, nebo způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v hospodářském provozu nebo hospodářské činnosti podniku nebo organizace nebo v činnosti státního orgánu anebo jiný zvlášť závažný následek.

§ 200

Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu způsobí, byť i z nedbalosti, nebezpečí vážného znepokojení, malomyslnosti nebo poraženecké nálady alespoň u části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 205
Ohrožování mravnosti

Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí nebo dováží pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost, v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí, nebo která zobrazují sexuální styk s dítětem, se zvířetem nebo jiné sexuálně patologické praktiky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
Kdo pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu nebo zobrazení nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje osobě mladší osmnácti let, nebo je na místě, které je osobám mladším osmnácti let přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

§ 206
Pomluva

Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Při psaní bychom si měli být vědomi toho, že naše články i diskusní příspěvky nemají být v rozporu s právem na ochranu osobnosti a že písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové i zvukové záznamy týkající se projevů osobní povahy by měly být použity jen se svolením toho, o kom píšeme. To však neznamená, že nebudeme komentovat vše co má povahu věřejnou.

Jiří Krejčí

Petr NovotnýŘešme si problémy sami03:343.3.2009 3:34:31
Josef HejnaMilý nepolitiku,22:148.4.2008 22:14:25
nepolitikDěkuji pane Hermánku,16:008.4.2008 16:00:30
MILAmate sice pravdu, ale....15:428.4.2008 15:42:47
nepolitikPane Hejno, plně s Vámi souhlasím, že09:508.4.2008 9:50:07
Josef HejnaPane Krejčí,09:168.4.2008 9:16:21
misahezky napsano, ve skutecnosti jak?08:568.4.2008 8:56:37

Počet příspěvků: 9, poslední 23.1.2010 18:39:43 Zobrazuji posledních 9 příspěvků.

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00