Dbejme na správné držení těla svého dítěte

sobota 12. duben 2008 08:00                      MLADÝM MAMINKÁM,
                           ALE NEJEN JIM, 
                            K ZAMYŠLENÍ.

90-kyticka-modra.jpg

Když dítě začíná choditi do školy, pozoruje matka obyčejně, že se při psaní nebo čtení hrbí. Tento zvyk je zvláště patrný, když vzrůst dítěte je rychlejší. Matka stále napomíná: „Nehrb se, seď rovně!“. Není-li úsilí matčino nic platno, hledí odpomoci této vadě přímidlem. Dítě se rovná, matka si však sotva uvědomuje, že přímidlem trpí jiné orgány. Doporučí-li lékař zvláštní přístroj tohoto druhu, který neškodí ani v nejmenším ústrojí churavého dítěte a který bývá zhotoven podle těla, pak je to jiná věc.

Děti, jinak zdravé, které se hrbí, mohou odvyknouti tomuto zlozvyku způsobem, který nejen, že neškodí plicím a páteři, ale prospívá celému tělu. Dítě se obyčejně křiví proto, že svaly zad jsou dlouhým sezením unaveny. Dítě rovným sezením napíná tyto svaly a proto je třeba, aby si řádně odpočinulo. Rozumná matka dbá, aby díte ze školy se vrátivší mělo klid. Nejlépe je položí-li se na podlahu v zimě nějakou přikrývkou nebo kobercem přikrytou. Pod hlavu mu vsuneme malou podušku.

Po jídle má odpočívati každé dítě, hlavně chudokrevné a i to, které se hrbí. Mozek v době trávení je téměř bez krve, každá čiinnost pak způsobuje přepětí. Odpočinek neznamená ztrátu času, naopak zisk. Je dobře, může-li si v této době dopřáti i matka klidu a to v méístnosti, kde dítě odpočívá, aby bylo jaksi pod kontrolou. Svědomité dítě již proto, aby matku nerušilo, zachovává klid, který prospívá oběma. Není nutno, aby dítě kdoví jak dlouho leželo. Je však nutno, aby si co možná při denním světle odbylo své úlohy a mělo pak dosti času ne proběhnutí na vzduchu.

Rozhodně záleží na tom, jak hrbící se dítě sedí při psaní. Židle nesmí býti příliš vysoká, aby dítě nesedělo úplně zpříma. Nohy nesmějí viseti ve vzduchu, nebo se jen částečně podlahy dotýkati. Židle nesmí zase býti příliš nízká. Dětský stolek se obyčejně vůbec pro svou nízkost nehodí ke psaní úloh. Patřičné výše sedadla nabudeme obyčejně podložení podložky nebo velké silné knihy. Pod nohy si může dítě vsunout stoličku. Židle se zasune tak daleko pod stůl, aby se dítě mohlo opírati o lenoch,

Trvá-li psaní delší dobu, přerušíme je vhodným prostocvikem. Otevřeme okno, dítě vzpaží, vdechne, připaží, vydechne. Nato se ukloní a vzpaží stranou. Při stoji spatné krouží pak dítě trupem. Cvik tento ukončí poskokem a vymrštěním paží vzhůru. Cvičení se opakuje 5-10 krát. Krev sezením ve svém oběhu zvolněná zvyšuje pohybem svůj výkon. Plíce se rozšiřují, vydechují energicky špatný vzduch, svaly zad sílí a nepodléhají tak snadno křivení.

Pokud se dítě učí z knihy, může se učiti v leže na podlaze v poloze břišní, která hlavně děvčatům je prospěšna. Knihu si položí poněkud šikmo na podušku, kterou mělo dříve pod hlavou. Učení napaměť může se díti v chůzi. Zkoušíme-li dítě, může ležeti na zádech.

Zdá se vše snad na pohled těžké. Při dobré vůli se to dá provésti a dítě se brzy rovná. Trvá-li křivení delší dobu, musí být cvičení tím důkladněji prováděno. 

160px-stastny-domov.jpg

Poznámka blogera:
text byl převzat z časopisu ŠŤASTNÝ DOMOV, ilustrovaného čtrnáctideníku českých žen a dívek, věnovaného životu rodinnému a domácnosti, ročník XXII. z roku 1927, jehož vydavatelem bylo nakladatelství ŠOLC A ŠIMÁČEK, společnost s r. o. PRAHA. Jméno autorky(autora) nebylo, bohužel, uvedeno.

Jiří Krejčí

StandaZatimco s tatinky se roztrhl pytel19:5116.4.2008 19:51:19
nepolitikJe vidět, že asi moc mladých maminek18:4913.4.2008 18:49:45

Počet příspěvků: 2, poslední 16.4.2008 19:51:19 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00