Blaničtí rytíři pod americkou vlajkou

středa 23. duben 2008 08:00se nazývá článek stínového mistra zahraničí ČSSD Lubomíra Zaorálka, uveřejněný dne 19. dubna 2008 v prvním internetovém deníku Neviditelný pes, hýřící opravdovými perlami, které se budu snažit na základě mých osobních zkušeností okomentovat.

Přesto si dovedu představit pozitivní smysl pojmu „pozápadnění“ (neboli „westernizace“). Je to něco víc, než jen být členem Evropské unie a Severoatlantické aliance. Být součástí Západu znamená být součástí jisté evropské mentality, kultury a hodnot. Západní myšlení, to je zvláštní sebevědomí spojené se samostatným a kritickým úsudkem, úcta k člověku a jeho právům, emancipace od jakéhokoliv poddanství. To je na Západu nezaměnitelné. Jeho otevřený, kritický duch. A určitá rovnost lidí a důvěra v rozum.“ Tvrdí, aby v zápětí prohlásil:

„Takové „pozápadnění“ neznamená volbu mezi Východem a Západem, kterou po nás žádá Alexandr Vondra. A určitě se nedá nahradit tím, že k nám umístíme radar Spojených států. My jsme vstoupili do EU, protože jsme se chtěli stát součástí evropské moderny.“, a současně zapomněl, že jsme také součástí NATO, kde hlavní úlohu hrají USA. Dále pak tvrdí:

„Evropská unie možná není dokonalý projekt, ale je to na světě mimořádný pokus zajistit důstojné místo každému státu v rozhodování a sdílení společné odpovědnosti. Je to kvalitativně něco jiného než smlouva s jakoukoliv jednou supervelmocí.“ To tvrdí v době, kdy NATO v Bukurešti souhlasilo s umístěním radaru na našem území. Současně se dovolává Kanady a píše: „Poučné jsou důvody, proč například Kanada odmítla podílet se na systému protiraketové obrany USA. Kanada tak učinila údajně proto, že by se podílela na něčem, co by nebyla schopna sama kontrolovat, řídit, co by nedokázala zásadně ovlivnit. Pro Kanadu bylo nepřijatelné zaujmout tak nedůstojnou pozici.“, při čemž, nevím, zda úmyslně či neúmyslně, zapomněl, že: „V důsledku vzniku nového bezpečnostního prostředí Výbor protivzdušné obrany NATO přezkoumal požadavky a sestavil revidovaný dlouhodobý program, který zajistí, že se protivzdušná obrana přizpůsobí nové bezpečnostní situaci a bude tak moci efektivně přispívat k řešení krizí.“ (podrobnosti najdete na: http://www.nato.cz/prirucka/prirucka216.html ) Dále pokračuje: „Mnohým to zřejmě u nás ani nevadí. Leckdo vyjadřuje souhlas s postojem, který zformuloval například Jiří Svoboda: „Bude-li na našem území jakákoliv složka amerického bezpečnostního systému s americkými vojáky, máme o suverenitu a bezpečnost postaráno.“ Tady je ten bůh, který nám zajistí, že nebudeme nikdy poražení ani okupovaní. Americký voják, to je to bájné blanické vojsko, které nás ochrání před nepřítelem, ať bude přicházet odkudkoliv. To je dávný český sen.“ Což glosuje ironickým dodatkem: „Bývalý předseda komunistické strany staví předsedovi české vlády ambiciózní cíl: Přemluvit jakýmkoli způsobem politický establishment USA, abychom se mohli stát další hvězdičkou na americké vlajce. Nepotopitelná letadlová loď ve středu Evropy.“ To mu však nestačí a prohlašuje: „Děkuji, nechci být americkou letadlovou lodí - posádkou, která neví, kam bude zítra poslána a kam popluje. Kdo říká to, co Jiří Svoboda, ten se zříká dědictví Západu, toho západního humanismu, který je založen na samostatnosti a kritičnosti ducha. I tehdy když vím, že moje možnosti jsou omezené, snažím se přiměřeně prosadit svůj postoj a názor. Jiří Svoboda si myslí, že zachraňuje naši národní existenci, ale ve skutečnosti se jí vzdává. Přitom ani ten holý život nemusí zachránit, protože nakonec vůbec netuší, do jakého projektu můžeme být zítra zapojeni a co nás to bude stát. Protože o tom zřejmě ani nemusíme rozhodovat“. Aby nakonec prohlásil: „Máme těžší úkol, před kterým nejde tak lehce utéct - budovat svou bezpečnost a hledat spojence tady v Evropě, kde žijeme. Přestat věřit na boha – supervelmoc, která nás jednou provždy zachrání. Víra v boha, cara a supervelmoc je pozůstatkem východního myšlení. „Pozápadnění“ znamená vydat se tou náročnější cestou a hledat si u evropského stolu přátele.“ Jak je vidět, tak tento šibal úplně zapomněl, nyní už říkám vědomě, že jsme, stejně jako celá EU, členem NATO, které bylo, je a bude, jedinou zárukou míru na evropském kontinentě.

Na závěr ještě několik informací o NATO:

Severoatlantická Aliance (NATO) byla podle http://www.nato.cz/ založena ve Washingtonu na základě Severoatlantické smlouvy 4.dubna 1949, kdy ji podepsalo 12 nezávislých států. Smlouva zaručovala a zaručuje všem zúčastněným státům, kterých do dneška přibylo, pomoc v případě napadení. Proto byla a je zárukou zachování míru v Evropě proti imperiálním choutkám bývalého SSSR a současného Ruska, jehož je šibal Zaorálek velkým obdivovatelem a obhájcem.

550-radar-1.jpg

Jiří Krejčí

lINCOLN------------100 % souhlas !!!23:4423.4.2008 23:44:44
misa100% souhlasim s autorem blogu16:5123.4.2008 16:51:42
Saltos AlimPro Irenu Machů a další16:1823.4.2008 16:18:46
EvinaKam vitr tam plast14:1523.4.2008 14:15:32
jonydekadentovi12:3923.4.2008 12:39:54
petrofinspektor Clouseau10:4523.4.2008 10:45:48
OndraMísto10:0823.4.2008 10:08:14
Mirek T.Anonym Petr hmm09:5923.4.2008 9:59:36
dekadent.....08:5323.4.2008 8:53:53
Petr hmmten článek je jak reklama08:3623.4.2008 8:36:25
Irena.Machůjedna technická poznámka:08:1723.4.2008 8:17:20

Počet příspěvků: 11, poslední 23.4.2008 23:44:44 Zobrazuji posledních 11 příspěvků.

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00