Musejí soudy kontrolovat politiky?

středa 15. říjen 2008 08:04Karel Hvížďala uveřejnil 9. 10. 2008 na svém blogu článek s titulkem »Soudy musí kontrolovat politiky« a 13. 10. 2008 tentýž článek v internetovém deníku »Neviditelný pes«, který nemohu nechat bez povšimnutí.

 

210-hvidala.jpg210-topolanek.jpg

V úvodu kritizuje projev premiéra Topolánka, který přednesl v pátek 3. října na právnické fakultě v Plzni, zvláště pak jeho tři vyjádření:

  • „Mám dost důvodů se domnívat, že ve vztahu k prezidentovi i vládě se někteří soudci řídí více titulky v novinách.“
  • „V našich podmínkách nemůže nikdo získat absolutní moc, ale soudce ji může mít v určitém čase“.
  • „Cítím plíživé vychylování rovnováhy mezi mocemi ve státě.“, ke kterému asi pro neznalé čtenáře dodal, že tím měl na mysli mezi mocí zákonodárnou, exekutivní a soudní.

Dále pak píše: „Jenže, jak si premiérova slova vysvětlit, když i Open Society Institute již v roce 2002 konstatoval: Model se silným vlivem moci výkonné, známe v Evropě pouze v Lotyšsku a České republice, a ten porušuje nejen princip soudcovské nezávislosti, ale zároveň velmi málo přispívá k efektivitě řízení a správy soudnictví. Nedaří se mu zapojit soudce do procesu zvyšování jejich profesionality a spíše je vychovává k závislosti a laxnosti.“ Aniž by vzal na zřetel, že v té době už 4 roky vládla ČSSD v čele s Milošem Zemanem a po ní další 4 roky vláda s celkem 3 předsedy.

Dále cituje výrok předsedy Soudcovské unie, Dr. Jaromíra Jirsy, který mu měl říci: „Myslím, že předsedové soudu by se měli odvolávat jen v kárném řízení. Současný stav je nezdravě zakonzervovaný a měli bychom se zamyslet nad tím, jak by se měla očistit justice od méně schopných funkcionářů. Taky by se měla znova definovat role předsedy soudu a přesně určit jeho pravomoci. Zdá se, že by měl být něco jako primář v nemocnici. Měl by se starat jen o odbornou část a o záclony a papíry do kopírek by se staral manažer soudu. My sice máme ředitele soudní správy, ale ten soud po ekonomické stránce neřídí“. S nímž plně souhlasím. Ano, je potřeba oddělit funkci soudcovskou od funkce manažerské, ale pokud obě funkce předseda soudu vykonává, potom by měl být za manažerské pochybení stejně odpovědný i odvolatelný, jako kterýkoliv jiný státní úřední a ne být, nepostižitelný jak se stalo v případě předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové.

Dnes totiž může ministr, jako člen exekutivy, odvolávat kohokoliv téměř bez odůvodnění a rozhodně není systém nastaven tak, aby mohlo dojít k odvolání vyloženě neschopných manažerů. Nepůsobí očistně. Před časem mně předseda Soudcovské unie Dr. Jaromír Jirsa řekl: „Myslím, že předsedové soudu by se měli odvolávat jen v kárném řízení. Současný stav je nezdravě zakonzervovaný a měli bychom se zamyslet nad tím, jak by se měla očistit justice od méně schopných funkcionářů. Taky by se měla znova definovat role předsedy soudu a přesně určit jeho pravomoci. Zdá se, že by měl být něco jako primář v nemocnici. Měl by se starat jen o odbornou část a o záclony a papíry do kopírek by se staral manažer soudu. My sice máme ředitele soudní správy, ale ten soud po ekonomické stránce neřídí“.

Zcela souhlasím s tím, že správní soudnictví může prozkoumávat téměř každé rozhodnutí správního úřadu od katastrálního úřadu až třeba po stavební úřad. Také s tím že, si soudy neříkají o své kompetence, ale ty jim dávají zákonodárci. Pravdou také, že vyskytne-li se  jakýkoliv konflikt, tak všichni politici volají: nechť rozhodne nezávislý soud. Dokonce to říkají i ti politici, kteří krátce před tím hudrovali na to, že soudci jsou až příliš nezávislí a že se utrhli ze řetězu.

Ústavní soud by měl politiky kontrolovat, a pokud shledá, že přijali zákon odporující Ústavě, potom by měl jeho platnost zrušit jako celku a ne zrušit jen jeho části, jako tomu bylo u volebního zákona, z něhož se stal po vypuštění některých jeho částí paskvil. Stejně tak by měly správní soudy zasahovat do rozhodnutí správních úřadů.

Obecné, ne obecní, jak píše Hvížďala, by měly soudit trestní provinění politiků i jejich občanskoprávní spory, ale neměly by ovlivňovat jejich zastupitelskou činnost, pokud se neprovinili proti zákonu.

Plně souhlasím s jeho tvrzením, že: „nesmí podléhat vůli politiků ani voličů, musí být zcela nezávislé“, ale zcela nesouhlasím s tím, že: „musí být zcela nezávislé jako by měla být nezávislá média, jejichž jedna z rolí je rovněž kontrolní, a proto se někdy mohou i s výroky soudců shodovat.“, protože kdyby byly stejně nezávislé, jako jsou naše média, potom by to bylo s naším soudnictvím moc a moc špatné. Takto má hodně občanů k práci soudů, zvláště pak při řešení občanskoprávních sporů, výhrady a nedovedu si představit, jak by to vypadalo, kdyby se soudci chovali tak, jak se chovají naši „investigativní“ novináři, jakými jsou např. Kmenta, Slonková, Fridrichová, Kroupa a další. Protože jsem 15 let sedával jako přísedící v trestním senátu našeho Okresního soudu (1992-2006*), tak něco o práci soudu vím a ani v jednom případě jsem se nesetkal s podjatostí některého z předsedů senátu, ve kterém jsem zasedal a mohu říci, že žádný z nich také neovlivňoval naše rozhodnutí, tak jak jsem to slyšel ze záznamu od krajského soudu v Plzni. Proto všem, kteří jsou zvyklí podle jedné zkušenosti posuzovat cokoliv, nejen soudy, jako celek, bych rád řekl, aby se naučili posuzovat každou událost a každý čin samostatně, pokud v nich vystupují rozdílní lidé. Paušalizace je velmi nebezpečná.

*) Doplněno ve 12.00 na základě připomínek diskutujícího pod nickem klobouk, IP: 62.178.209.xxx.

« » ☺ « » ☺ « » ☺ « » ☺ « »

Vážení čtenáři, pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse kecá někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek diskutujících a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění: Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků do blogu, tak malý návod najdete zde
Pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svů blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní kvalitního blogu.

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00