Občané nedovolte, aby Vám politici omezili zdravotní péči,

neděle 19. říjen 2008 15:20

************ Ing. Hovorka ************


na kterou máte nárok, takto zní nadpis přílohy jednoho mailu, který jsem dnes dostal. Prestože nesouhlasím s jejím obsahem, tak ji uveřejňuji v plném znění, protože je rozesílán jako spam i když až po volbách.V současné době jsou před projednáním ve vládě 4 návrhy důležitých zdravotnických zákonů.

 V současné době se Vám poskytuje zdravotní péče v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.

Do budoucna se tento nárok ruší novým zákonem o zdravotních službách. Ten pouze říká, že budete mít právo na poskytování zdravotních služeb odpovídajících Vašemu zdravotnímu stavu, v souladu se standardy poskytování odborné zdravotní péče a pouze s přihlédnutím k současným poznatkům vědy.

Uvedené standardy (nároky) nejsou nikde popsány a mají se teprve tvořit!!!

Nově zákon o veřejném zdravotním pojištění uvádí, že budete mít nárok pouze na takové hrazené zdravotní služby a léky, které jsou přiměřené Vašemu zdravotnímu stavu a jsou pro Vás přiměřeně bezpečné a jsou ekonomicky nejméně náročné v porovnání s jinými možnostmi vedoucími ke srovnatelnému výsledku!!!

Přičemž nikde není vysvětleno, co je to přiměřeně bezpečné a ekonomicky nejméně náročné!!

Dnes je či není hrazeno to, co je uvedeno v přílohách k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, do budoucna to budou zřejmě určovat zdravotní pojišťovny ke svému prospěchu a k Vaší újmě. Otevírá se tak prostor pro nekontrolované zvyšování Vaší spoluúčasti – tedy Vašeho připlácení na zdravotní péči, které nemá žádné ohraničení!

Obdoba takto nedostatečného vymezení nároků z povinně hrazeného zdravotního pojištění není nikde v civilizované Evropě.

Současně se pro Vás ruší svobodná volba lékaře a nahrazuje se pouze volbou poskytovatele, vytváří se prostor pro řízenou péči a další omezení Vašich nároků. Současně se umožňuje, že veškerá citlivá data o Vašem zdravotním stavu se mohou dostat  bez Vašeho souhlasu do rukou prakticky komukoliv!

Pokud nechcete, aby došlo k omezení Vašich nároků vyplývajících z Ústavy, a ke vpuštění plně obchodních vztahů do zdravotnictví, přijďte prosím k volbám 17. a 18. října.

I když se Vám může zdát, že se jedná pouze o krajské volby a v některých obvodech o senátní volby, jedná se o velmi důležité volby, jejichž výsledek může zastavit projednávání těchto pro Vás špatných zákonů, podobně jako obava z výsledků těchto voleb dočasně pozastavila projednávání zákonů vedoucích k privatizaci pojišťoven a fakultních nemocnic!!!

Prosím přijďte a hlasujte, protože lidé, kteří mají zájem na prosazení takto špatných zákonů, přijdou k volbám zcela určitě! Jedině výrazný neúspěch strany, která takovéto špatné zákony prosazuje, může vést k zastavení projednávání těchto zákonů!

Nebojte se vyjádřit svůj názor ve volbách a hlasujte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jde o Vaše zdraví!

Názorná ukázka z připravované novely zákona o veřejném zdravotním pojištění:

§ 18

(1) Zdravotní služby, kterými je poskytována odborná zdravotní péče, léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept a zdravotnické prostředky předepsané na poukaz se poskytují jako hrazené služby, pokud

a) jsou přiměřené zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné,

b) existují důkazy jejich účinnosti vzhledem k účelu poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího poskytování zdravotních služeb; po dobu nutnou k získání takových důkazů postačují odůvodněné předpoklady jejich účinnosti, a

c) jsou ekonomicky nejméně náročné v porovnání s případnými alternativami vedoucími ke srovnatelnému výsledku.

Ing. Ludvík Hovorka, poslanec PS PČR

Pokud tento hanopis opravdu rozesílal poslanec PS PČR za stanu KDU-ČSL Hovorka, potom už se vůbec nedivím, že šibalové vyhráli krajské volby. Jenom mi je divné, že titul před jménem poslance nekoresponduje s titulem MUDr., kteréhož nositelem je poslanec Hovorka za KDU-ČSL, že by to byl další z "triků" ČSSD? Snad se todovím v dikusi.

« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »

Vážení čtenáři, pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse kecá někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek diskutujících a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění: Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků do blogu, tak malý návod najdete zde
Pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svů blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní kvalitního blogu.

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00