Co je to vlastně národ

středa 12. listopad 2008 09:00


Dostal jsem od jednoho svého čtenáře mail, v němž se mne tázal „Co je to vlastně národ“. Protože si myslím, že odpověď na to bude zajímat i Vás, moji milí čtenáři, tak si dovoluji zveřejnit odpověď, kterou jsem mu poslal.

Všeobecná desetidílná encyklopedie Universum definuje
v 6. Díle na str. 319 národ takto:

„Národ (lat. Natuio, plémě, lid) historická pospolitost lidí, vytvořená působením různých národotvorných faktorů (jazykových, geografických, ekonomických, politických). Obvykle záleží na národním vědomí, vycházejícím z etnických vztahů. Příslušnost k národu se ve středověku určovala místem narození, v novověku obvykle jazykem.“

A právě to novověké určování příslušnosti k národu podle jazyka je svým způsobem zavádějící. Proto se zavedl ještě pojem politický národ, kde je určována příslušnost k tomuto národu podle země, které je dotyčný člověk občanem. Nejmarkantnější je to v USA, kde žije směsice snad všech národností, které na Zemi existují, a přesto Američané hovoří o svém národu. Obdobným národem jsou Britové, jejichž společenství na ostrově tvoří Angličané Wešané a Skotové. Stejně tak jsou na tom i Belgičané, kde spolu žijí společné Vlámové a Valoni. Tak je to i s Rakušany, kteří jsou také směsicí různých národnosti hovořících německy, takže ani žádnou rakouštinu nemají. Dalším národem jsou Švýcaři, přestože se tam hovoří několika jazyky. On ani německý národ není jednolitý, protože ho tvoří Bavoráci, Prušáci, Sasové, Braniboři atd. a pokud nemluví spisovnou Němčinou, tak se nedomluví. To jenom my Čechové si myslíme, že jsme jednolitým národem, přestože zde žijí různá etnika Češi, Moravané, Slezané, Slováci, Romové, Vietnamci atd. Možná, kdyby se naše republika jmenovala např. Bohemia, tak bychom pojem národ Bohemů nebo Bohemáků chápali jinak. Myslím si, že pokud nepochopíme, že my všichni, kteří jsme občany této republiky, tvoříme jeden poltický národ, bez ohledu jakým rodným jazykem hovoříme, potom nebude u nás od národnostních rozporů pokoj a budeme považováni za barbary. To nevyřeší ani členství v Evropské unii, kde mají také přednost národní zájmy ve smyslu politickém, což nejlépe ukázala současná finanční krize.

« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »

Vážení čtenáři, pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek diskutujících a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. U diskusních příspěvků bez mailové adresy automaticky předpokládám, že není požadováno moje vyjádření. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění: Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků do blogu, tak malý návod najdete zde
Pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svů blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní kvalitního blogu.

Váš emeritní tapetář

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00