Tak jsem zase o něco chytřejší

úterý 7. červenec 2009 10:00

V článku ►Fotospoušť a český jazyk◄ jsem kritizoval vyjádření budoucího času u dokonavého slovesa účastnit, přidáním pomocného slova budete ve větě: ►Můžete vyhrát hlavní cenu, budete-li se účastnit celé léto.◄ Jeden z diskutujících mi napsal, že i když to tahá za uši, tak je to mluvnicky správné. Protože vím, že toto sloveso je slovesem dokonavým a ta sama o sobě vyjadřují svým přítomným časem budoucnost, tak jsem začal pátrat, co se v mluvnici od mých školních let změnilo, a zjistil jsem toto:

Ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost je sloveso účastnit se hodnoceno jako sloveso dokonavé, to znamená, že přítomnými tvary: účastním se, účastníš se, …, účastníte se, … vyjadřuje čas budoucí.
Obdobně by tomu mělo být i u slovesa soustředit se. Ovšem u tohoto slovesa prý tvar budu se soustředit už za nekorektní považovat nelze. Proč? Protože Slovník spisovného jazyka českého kromě tohoto slovesa uvádí  ještě dalších 18 sloves s předponou sou- z nichž všechna běžně užívaná, jako např. souhlasit, soupeřit, souviset apod., jsou nedokonavá, což může být důvodem, proč někteří uživatelé chápou i sloveso soustředit se jako nedokonavé. Na základě toho, jak dokládá praxe, se stále větší měrou volí tvary: budu (budeš, bude, …) se soustředit.
Zatímco u jiných předponových sloves na -it (naučit, pověřit, vyvrcholit, začlenit) jsou tvary: budu se naučit, budu pověřit…, naprosto nepřijatelné.Jak je vidět, zdůvodnit se dá všechno, i neznalost mluvnice jazyka českého, takže brzy budeme psát i tvary: budu (budeš, bude, …) zdůvodnit.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Navštivte
540-vek001.jpg
540-muzic.JPG
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom také uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. U diskusních příspěvků bez mailové adresy předpokládám, že není požadováno moje vyjádření. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní blogu.
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00