Před 635 lety zemřel Francesco Petrarca,

sobota 18. červenec 2009 09:00

italský středověký italský učenec, básník a jeden z nejčasnějších renesančních humanistů. který svým dílem navazoval na Danta a spolu s ním bývá považován za duchovního otce renesančního humanismu. Měl také rád přírodu, hory a turistiku, proto by se dalo říct, že byl jedním z prvních alpinistů.

Narodil se 20. 7. 1304 v Arezzu, odkud se s rodiči v roce 1313 přestěhoval do Avignonu, kde zahájil svá studia. Od roku 1318 studoval práva v Montpellier a od roku 1322 v Bologni. Krátce po smrti svého otce v roce 1326 ukončil z finančních důvodů studia. Ještě v tomtéž roce se stal knězem.
Literární činnost střídal s politickým a diplomatickým posláním. Snil o míru, pořádku a sjednocení Itálie, o čemž jednal s císařem Karlem IV. při jeho dvou cestách do Itálie. Petrarca ho také navštívil v Praze. Jeho dlouholetá korespondence s Karlem IV., arcibiskupem Arnoštem z Pardubic a kancléřem Janem ze Středy významně přispěla k rozvoji humanismu v Čechách. Hlavní význam přikládal Petrarca své latinské tvorbě, Hledal a studoval antické rukopisy, napsal řadu děl v latině a latinsky psal i dopisy, později literárně zpracované do několika sbírek. Rozhodující událostí Petrarcova života bylo setkání se ženou, kterou proslavil ve svých znělkách pod jménem Laura (zemřela v roce 1348 na mor). Toto setkání bylo podnětem k psaní milostné lyriky, kterou skládal po celý zbytek života a shrnul do sbírky později nazvané Zpěvník. Jeho lyrika je nová svou dokonalou básnickou formou i jazykem. Po staletí byla vzorem pro poezii celé Evropy. Kromě italsky psané milostné poezie jnapsal i řadu děl klasickou latinou – eposy, eklogy, traktáty, epištoly atd.
Celou svou rozsáhlou tvorbou se zasloužil o rozkvět evropského humanismu a stál u zrodu monumentálního myšlenkového proudu renesance v době, kdy v jiných zemích kultura středověku teprve vstupovala na svůj vrchol.
Zemřel 19. července 1374, pouhé dva dny před svými sedmdesátými narozeninami, v Arquà u Padovy.
V roce 2004 vydala Česká pošta k 700. výročí jeho narození tuto známku:
petrarca-znamka.jpg

Na závěr ještě několik citátů z jeho díla:
  • Jsou city, které se nedají vyslovit jinak než mlčením.
  • Nejvíce nenáviděni jsou ti, kteří se dostanou vlastní silou ze společné klece.
  • Dva milostné dopisy píšeme těžko - první a poslední.
  • Jen malou vášní plá, kdo vyslovit ji může.
  • Šlechticem se člověk nerodí, stává se jím.
  • Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají být cenným zbožím, nýbrž mají být zásobnicí, která živí ducha.
  • Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.
  • Jak krásná je smrt toho, kdo hodně miloval!
  • Neuznávám jiné rozkoše, než učit se.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Navštivte
540-vek001.jpg
540-muzic.JPG
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom také uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. U diskusních příspěvků bez mailové adresy předpokládám, že není požadováno moje vyjádření. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní blogu.
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00