Deset rad nevěstě pro štěstí manželské

sobota 1. srpen 2009 10:00          MÝM ČTENÁŘKÁM A ČTENÁŘŮM
             K VÍKENDOVÉMU ZAMYŠLENÍ
   RADY PRO ŽIVOT A ZRNKA MOUDROSTI
                          Z ROKU 1909


Deset rad nevěstě pro štěstí manželské
Jež vyšly ve velmi ušlechtilé a důstojné formě ze soutěže odběratelek „Šťastného Domova“, i v jiných a cizozemských listech ženských a rodinných podávají se různým způsobem. Předkládáme vám takové dvojí desatero, z něhož si můžete vybrati, co pro život zdá se vám nejpřijatelnějším.
Deset přikázání manželky
01. Buď zdráva.
02. Buď veselá.
03. Buď domácná.
04. Buď pravdivá a upřímná.
05. Buď povolná, aniž bys byla slabá.
06. Měj vždy dosti času pro svého muže.
07. Nepokoušej se svého muže vychovávati. Beř jej tak jak je. Máš-li nepřekonatelnou chuť k vychovávání, vychovej sebe dále.
08. Nezapomínej, že muž stejně jako ty touží po porozumění a uznání i poskytuj mu tyto dobré věci v malých jemných a vzácných dávkách.
09. Chceš-li se svému muži líbiti, zachovej především čistotu a něžnost v oděvu a těle.
10. Nezapomínej, že jen ten je opravdu hoden býti milován, kdo sám obětavé lásky je schopen.
Deset přikázání domácího míru
01. Nechceš-li, aby se ti manžel pletl do domácích záležitostí, neobtěžuj ho žalobami na ně.
02. Nežádej pak ale také, aby zatloukal skoby a hřeby do zdi, věšel obrazy a záclony, mazal vrzající dveře, odnášel věci na půdu a pořizoval celou řadu jiných drobných domácích prací.
03. Zasluhuje-li služka pokárání, učiň to sama a nevolej hned na pomoc manžela, aby to vykonal za tebe.
04. Nežádej také, aby seděl stále anebo vycházel jen ve tvé společnosti.
05. Nežádej od něho velkou míru vlídnosti, něžnosti a ohledů, přichází-li domů unaven, nebo dokonce rozmrzen a starostmi zatížen.
06. Pokoušej se raději v takových případech jej rozveseliti, nevyptávej se na jeho starosti, aby raději na ně zapomněl a zjednej si tak jeho vděku.
07. Ovšem nečekej díků slovy vyjádřených nebo darem doložených, nýbrž hledej je v jeho obveselené, osvěžené bytosti.
08. Čím méně muži svému dáš pociťovati, že je k tobě vázán, tím raději bude se k tobě dobrovolně vraceti, čím více jej budeš poutati, tím větší bude jeho snaha po svobodě.
09. Pokus se býti svému muži také duševní přítelkyní a dobrým jeho kamarádem.
10. A především nečiň z něho oběť svých vlastních špatných nálad a vrtochů. Nic není u ženy mužem více nenáviděno, než takové počínání.
Zrnka moudrosti
●   Poznej sám sebe, abys mohl poznat nové lidi.
●   Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.
●   Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.
●   Člověk je zdráv, když ho pokaždé bolí někde jinde.
●   V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit.
●   Vzdělání umožňuje člověku zlobit se nad věcmi ve všech koutech světa.
●   Čím temnější je nebe, tím světleji vyvstanou hvězdy.
●   Je jedna věc, kterou tím více odmítáme, čím více ji potřebujeme, a tou je rada, jíž neochotně naslouchají ti, kdo ji nejvíce potřebují, totiž nevzdělanci.
* * * * * *
Poznámka blogera: text byl převzat z časopisu ŠŤASTNÝ DOMOV, ilustrovaného čtrnáctideníku českých žen a dívek, věnovaného životu rodinnému a domácnosti, ročník VI. z roku 1909, jehož vydavatelem bylo nakladatelství ŠOLC A ŠIMÁČEK, společnost s r. o. PRAHA. Jméno autorky(autora) nebylo, bohužel, uvedeno.
Upozornění pro hledače pravopisných chyb - text je roku 1909, a proto je psán podle pravopisných pravidel tehdy platných.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
A nakonec jeden zajímavý bilboard
blbboard__jpg_500x500_detail_q85.jpg
Kliknutím na obrázek uvidíte více zajímavých obrázků.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Navštivte
540-vek001.jpg
540-muzic.JPG
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom také uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. U diskusních příspěvků bez mailové adresy předpokládám, že není požadováno moje vyjádření. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní blogu.
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00