Starobylý zákaz

středa 29. červenec 2009 10:00

V mém „antikvariátu“ (kontejneru na papír) jsem našel starý Pilnáčkův kalendář z roku 1934, v němž jsem si přečetl následující Starobylý zákaz, který jednoznačně ukazuje, že se na chování eráru mnoho nezměnilo. Pouze ta čeština je poněkud jiná, i když ta, více než 200 let stará, je mnohem lahodnější.

Velký jest počet rozmanitých nařízení a dekretů rakouských úřadů z konce XVIII. a počátku XIX. století, obracejících svá ostří proti různým výrobcům a řemeslníkům, avšak omezování živnosti modlářské nacházíme pouze jediné, a to z roku 1798. Zní takto:

„Nařízení král. českého gubernium. – Dělání potaše z mydlářskýho louhu ještě déle, však ale jen pod vysazenými opatrnostmi se povoluje.
Jelikož z mydlářskýho louhu zhotovená potaš, tejkaje se skla dělání, nejen za nic nestojí, nýbrž při dohromady míšení skelní masy škodlivá jest, naproti tomu ale k barvení a bílení, pak k odlučování s rozpouštění kovu tak dobře jako pravá potaš potřebována býti může; pročež bylo prostředkem listu císařského královského financ- a komerciálního dvorního ouřadu od 20. listopadu běžícího roku nařízeno, že dělání potaše z modlářského louhu ještě déle, avšak aby se míchání pravé s nepravou potaší zabránilo, jen pod následujícími opatrnostmi povoleno býti má:
1. Žádnému hotoviteli pravé potaše nemá býti dovoleno při ní také nepravou potaš vařiti a též tak naproti tomu má flusátníkovi potaše z modlářského louhu zapovězeno býti, pravou potaš hotoviti.
2. Ty, kteří potaš z modlářského louhu dělati chtí. Mají o dovolení toho u vrchního úřadu země žádat, na což obzvláštní nadací list obdržeti mají.
3. Dotčení hotovitelé mají sudy svého zhotoveného zboží, jak již dvorním listem od 19. července 1765 předepsáno bylo, slovmi „S.L.“ a místem zhotovení, pak začátečním slovem svého příjmení znamenati.
4. Kdo nedokonalou neboliž  nepravou potaš vaří, nebude moci svou potaš kupcům, s pravou potaší handlujícím, nýbrž jen zdejším konsumentům, jakož jsou: bíliči a jiní fabrikantové, prodávati, a o takové prodaji má pořádnou zápisní knihu v německé řeči vedsti.
Nadobsažné nejvyšší nařízení tedy k vědomosti jednoho každého a k náležitému podle něho zachování se oznamuje.
V Praze, dne 10. prosince 1798
Franz Kager Graf von Stampach
Joseph Graf Wratislav von Mitrowitz
Johan Freiherr von La Moth.
Jak je vidět manýry c.k. eráru se až do dnešní doby nezměnily, pouze je uplatňuje naše milovaná Evropské unie a její komisaři.. Co vy na to?
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
A nakonec jeden zajímavý bilboard
blbboard__jpg_500x500_detail_q85.jpg
Kliknutím na obrázek uvidíte více zajímavých obrázků.
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Navštivte
540-vek001.jpg
540-muzic.JPG
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom také uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. U diskusních příspěvků bez mailové adresy předpokládám, že není požadováno moje vyjádření. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní blogu.
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00