Před dvěstěšedesáti lety se narodil Johann Wolfgang von Goethe

pátek 28. srpen 2009 09:00

německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel.

Narodil se 28. srpna 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem v rodině císařského rady. Vyrůstal ve vysoce kulturním rodinném prostředí. V letech 1765-68 studoval v Lipsku práva. Věnoval se také hudbě a ovládal 6 jazyků. V devatenácti letech onemocněl tuberkulózou, proto studia přerušil a pokračoval v nich až do roku 1771 ve Štrasburku. Poté krátce pracoval jako praktikant říšského komorního soudu ve Wetzlaru. Do literatury vstoupil anakreontskými básněmi Nové písně.
Na vývoj jeho umělecké tvorby, v níž zprvu váhal mezi básnictvím a malířstvím, mělo rozhodující vliv seznámení s J. G. Herderem. Zážitky z právnické praxe ve Wetzlaru, nešťastná láska k přítelově snoubence (Charlottě Buffové), jakož i sebevražda jiného jeho přítele (K. W. Jerusalema) daly Goethovi podnět k románu Utrpení mladého Werthera, v němž vyjádřil citovou a životní krizi své generace. Tento román, psaný formou dopisů, se stal téměř okamžitě největším literárním bestsellerem druhé poloviny 18. století.
Velkým vzorem byla pro něj tvorba W. Shakespeara, která pro něj zosobňovala ideál tvůrčí svobody. Poslání literatury chápal jako možnost vyjádření citů a myšlenek. V roce 1775 přijal pozvání sasko-výmarského vévody Karla Augusta a strávil několik měsíců na jeho dvoře. Stal se přítelem a rádcem vévody a po celých následujících 57 let pracoval ve státních službách ve Výmaru. Staral se o výmarské finance, doly, lomy a armádu. Mimo literární činnost se věnoval také studiu přírodních věd. Stal se předchůdcem přírodovědné evoluční teorie.
Hodně cestoval, při návštěvě Itálie a Sicílie se seznámil s antikou, pokládal ji za vrchol kultury, Řecko považoval za nedostižný vzor. Přiklonil se k ideálům harmonie a humanismu, napsal dramata Ifigenie na Tauridě, Torquato Tasso a básně Římské elegie. Po návratu z Itálie se seznámil s Christianou von Vulpiusovou. V roce 1806 se s ní oženil a ona v roce 1816 zemřela.
Ohlasy francouzské revoluce zpracoval v parafrázi humoristicko-satirického eposu Lišák Ferina. Nejplodnějším obdobím jeho literární činnosti jsou léta přátelství s Fridrichem Schillerem (balady Král duchů, Čarodějův učeň, idyla Heřman a Dorotea, romány Viléma Meistera léta učednická, Viléma Meistera léta putovní, Spřízněni volbou). Vyvrcholením jeho díla je bezesporu básnické drama Faust, na němž pracoval téměř 60 let. Z dalších významných děl připomeňme ještě báseň Proméheus a historické drama Goetz von Berlichingen (1773).
Zajímavostí je, že měl poměrně silný vztah k Čechám a k Mariánským Lázním, kde se ve svých 74 letech vášnivě zamiloval do ani ne dvacetileté Ulriky von Lewetzow z Třebívlic na Litoměřicku. Sbíral také minerály, které pak daroval českému Národnímu muzeu. Také se stýkal s českými vědci, J. Dobrovským a E. Purkyněm.
Od roku 1775 žil ve Výmaru. V té době se tam přistěhoval také Friedrich Schiller, aby mu byl nablízku a stal se jeho přítelem, k čemuž nakonec došlo. Vzájemný vztah procházel většími či menšími krizemi. Oba umělci ovšem stvořili mnohá díla, zejména rok 1797 je považován za „rok balad“, kdy vzniklo mnoho slavných balad a oba básníci se předháněli, kdo napíše lepší.
Zemřel 22. března 1832 ve Výmaru, kde je také pohřben.
Více se o něm dovíte na webových stránkách, ze kterých jsem čerpal:
[1] Wikipedia 
[2] Literární doupě 
[3] Imagination.com 
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Zapojte se do tvorby volebního programu ODS
544-program.jpg

544-napiste.jpg

544-klinete.jpg
Nezapomeňte také navštívit -cssd-proti-vam-1.jpg
stačí kliknout na obrázek
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Navštivte
540-muzic.JPG
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom také uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. U diskusních příspěvků bez mailové adresy předpokládám, že není požadováno moje vyjádření. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní blogu.
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00