Před sedmdesáti lety začala 2. Světová válka

úterý 1. září 2009 11:00

Vpádem německých vojsk do Polska byla 1. září 1939 zahájena druhá světová válka v Evropě. Německo a SSSR během ní společně v jediném měsíci zlikvidovaly Polsko. Západní spojenci, kteří v reakci na německou agresi vyhlásili Německu válku, nebyli schopni Polsku významněji pomoci a nedokázali využít soustředění většiny německých jednotek v Polsku a na polských hranicích k úroku ze západu.

Polsko bylo rozhodnuto bránit se útoku a posečkat na pomoc od západních spojenců. Evidentně nepočítalo s útokem Sovětského svazu. Podle původního Hitlerova plánu mělo k útoku dojít 26. Srpna. Proto se 25. srpna začaly německé jednotky přesouvat do výchozích postavení. Ve stejný den se ale političtí představitelé Velké Británie odhodlali podepsat dlouho očekávané písemné garance Polsku, ve kterých se obě strany zavazovaly ke spojenectví v případě německého útoku. To Hitlera překvapilo a rozkaz k útoku ještě téhož dne odložil. Rozkaz k odložení akce se ale k několika malým, převážně záškodnickým jednotkám nedostal, a proto se druhého dne odehrálo několik drobných pohraničních incidentů a šarvátek.
Hitler vyzval 31. srpna 1939 Polsko k vyslání vyjednavače, ale polská vláda jakékoliv jednání s Německem odmítla a znovu vyhlásila mobilizaci. Zmatky, které tento akt provázely, způsobily, že 31. srpna Hitler vyzval Polsko k jednání. Zřejmě proto, aby si u západních států získal pověst diplomata. Polská vláda ale jakékoliv jednání s Německem odmítla a vyhlásila mobilizaci. Zmatky, které ji provázely, způsobily, že v den německého útoku měla polská armáda zmobilizováno pouze 65 % svých sil. K útoku se posléze připojilo také Slovensko.
544-odstr-zav.jpg
Polská armáda, která se nestihla ani plně zmobilizovat a zaujmout určené pozice, zoufale bojovala, ale v situaci, v níž se ocitla, nebyl úspěšný odpor možný. Velká Británie a Francie tentokráte po formální stránce nezaváhaly: 3. září 1939 vyhlásily Německu válku. Zatímco letecká a námořní válka vzplanula prakticky okamžitě, pozemní vojska západních spojenců se teprve formovala. Velká Británie nebyla schopna dát dohromady nic víc než malý expediční sbor, který odeslala do Francie, a zastaralé mobilizační mechanismy francouzské armády se rozbíhaly příliš pomalu. Zatímco se však francouzská armáda šikovala a čekala na Hitlerovu chybu, na východě probíhala tragédie.
544-popravy.jpg
Nepočetné polské tankové síly organizované zastaralým způsobem nemohly čelit německým tankovým útokům bleskové války. Nemotorizovaná polská pěchota i jízda byly opakovaně masakrovány při přesunech přes otevřený terén, který nedokázaly překonávat dost rychle, nebo ničeny postupně po malých jednotkách, protože se díky neschopnosti rychle se přesouvat a přeskupovat nedokázaly mezi sebou účinně podporovat. Polské letectvo, kterému rychle docházely bomby a náhradní díly, nebylo schopno zabezpečit polským jednotkám účinné vzdušné krytí, ani provádět dostatečně silné a koordinované útoky na postupující německé kolony.
544-polen1.jpg
Nečekaně rychlý postup Německa zaskočil Sovětský svaz a ten musel s útokem spěchat, proto 17. září překročila Rudá armáda polské východní hranice. Svůj vpád odůvodňoval ochranou ruského, běloruského a ukrajinského obyvatelstva před německým záborem, ovšem prokázaným faktem je, že tam, kde to mělo význam, spolu sovětské a německé jednotky ochotně spolupracovaly a že útok byl s Německem předem domluven.
544-rus-tanky.jpg
Po završení bojů si Němci a Sověti rozdělili kořist. Západní území Polska byla začleněna do Říše, východní Polsko se stalo součástí Sovětského svazu a střední Polsko bylo přeměněno v tzv. Generální gouvernement okupovaný Němci. Na dobytém území byly zahájeny rozsáhlé represálie proti civilnímu obyvatelstvu.
544-nem-rus-vpjaci.jpg
Němci uplatňovali vůči Polákům brutální politiku teroru, odnárodňování a germanizace pomocí jednotek SS-Totenkopfverbände a Einsatzgruppen. Docházelo k popravám polských vojáků i civilních osob, zvláštní pozornost byla věnována polské vyšší vrstvě a polské inteligenci. V rámci „Operace Tannenberg,“ která se týkala likvidace polské elity, bylo do 25. října 1939 zavražděno 20-24 tisíc Poláků. Po ní následovala akce „Inteligence“, při níž bylo zabito přes 40 tisíc polských intelektuálů. Byly prováděny hromadné veřejné popravy, které měly zastrašovat ostatní obyvatelstvo. Samostatnou kapitolou byly exekuce polských rolníků a ničení polských vesnic. Vysídlovali oblastí určené ke germanizaci, přičemž vyhnali několik stovek tisíc Poláků ze svých domovů. Poláci byli též v masovém měřítku nasazováni na nucené práce, při kterých jich velké množství zahynulo. Ještě hůře než samotní Poláci na tom byli příslušníci židovské menšiny v Polsku.
544-popraveni-rolnici.jpg
Stejně ukrutný teror panoval v Sověty obsazené části země. 22 000 polských důstojníků zajatých Rudou armádou bylo na Stalinův příkaz popraveno NKVD v Katyňském lese.
544-katyn.jpg
Polsko mělo ze všech států, které poznamenala 2. světová válka, největší procentuelní ztráty obyvatelstva.
Pokud se chcete dovědět o vpádu do Polska více, potom navštivte následující webové stránky, ze kterých jsem čerpal:
[1] Wikipedia 
[2] Historie válek 
[3] 2. Světová válka 
[4] valka.cz 
[5] totalita 
[6] Historie lidstva 
[7] Katyňský masakr 
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Nezapomeňte také navštívit 544-ODS-TV.jpg

-cssd-proti-vam-1.jpg

544-ban_314a.jpg
stačí kliknout na každý z obrázků
« » ☼ « » ☼ « » ☼ « » ☼ « »
Vážení čtenáři,
pokud ode mne budete požadovat odpověď, potom uveďte svoji mailovou adresu a já Vám milerád odpovím. A to i v případě, že s mými názory nesouhlasíte. V diskusi neodpovídám, protože se do vzájemného povídání zaplete někdo jiný a zavede je úplně jiným směrem. Rád diskutuji, nebo polemizuji, říkejte tomu, jak chcete, ale nemám rád, když do diskuse mluví někdo další. Kromě toho 1000 znaků nutí velmi často ke zkratkovitému vyjádření a dochází tak ke zkreslení myšlenek a zbytečným omylům. Také mi můžete napsat na moji mailovou adresu, nebo mi poslat vzkaz. Pokud budete posílat vzkaz, potom také uveďte, kterého článku se týká, protože bigbloger mi to neoznámí. U diskusních příspěvků bez mailové adresy předpokládám, že není požadováno moje vyjádření. Věřím, že mě pochopíte a nebudete se na mne zlobit. Jsem už starší člověk a tak musím nad každou odpovědí déle a hlavně v klidu přemýšlet.
Upozornění:
Pokud si nevíte rady s vkládáním obrázků, videí a odkazů do blogu, tak malý návod najdete zde a pokud si nevíte rady s tím co a jak psát na svůj blog, potom si přečtěte 5 tipů pro psaní blogu.
Prosba:
Na závěr vás prosím, pokud se do mne někdo v diskusi pustí, nehajte mne - prostě na takové výlevy nereagujte. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že jim pod jiným jménem nadávám. Pokud to bude opravdu potřeba, dokážu se obhájit sám.
Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Jiří Krejčí

Psát mnoho nebudu. Snad sem tam napíši něco o vlastních zkušenostech, či nějakou vzpomínku z mládí. Převážně budu uveřejňovat fotografie z mého belhání, abych nezavdal příčinu ke zbytečnému napadání některými diskutéry.

Jsem starší více než čtyři pětiny století. Od roku 2006 jsem se až do letošního jara pohyboval pomocí dvou francouzských berlí. Nyní používám "belhátko", na které se dá v případě potřeby posadit. Volný čas, kterého mi po úmrtí manželky v roce 2010 mnoho nezbývá, trávím, pokud to počasí dovolí, belháním po městě. Pokud mi ještě nějaký zbude, tak u počítače nebo, je-li něco opravdu k dívání, u TV. Také nepohrdnu pěknou knihou nebo hudbou z rozhlasu.

REPUTACE AUTORA:
0,00